Культура та розвиток української мови

Дослідження помилкового вживання слів, близьких за звучанням, але різних за значенням.

Лінгвістичні терміни

Дослідження та вивчення лінгвістичних термінів української мови

Упорядковані праці з дослідження української лінгвостилістики XX – початку XXI ст.: система понять і бібліографічні джерела