Бібліографічний покажчик

У другій половині ХХ – на початку XXI ст. українське мовознавство поповнилося значною кількістю досліджень, присвячених питанням лінгвостилістики. Працівники відділу стилістики та культури мови Інституту української мови вивчають стилістичну систему сучасної літературної мови, аналізують процеси, що відбуваються у функціональних стилях, проектуючи їх на історію української літературної мови.

Водночас вони постійно мають справу з рецензуванням проспектів кандидатських і докторських дисертацій, виступають опонентами на захистах дисертацій із лінгвостилістичної проблематики, тобто мають змогу безпосередньо спостерігати тенденції розвитку науки про функціональні, експресивні та індивідуальні стилі української літературної мови.

Потреба узагальнення напрацювань у галузі української лінгвостилістики спричинилася до створення цієї колективної праці. У ній уміщено не лише бібліографічні джерела до визначених розділів, а й зазначено біля кожного порядкового номера джерела основні поняття, якими користується автор. Це своєрідні індекси, за якими можна скласти уявлення про розвиток метамови стилістичних досліджень, визначити, які тексти найчастіше стають об’єктами лінгвостилістичного аналізу тощо. Бібліографічні джерела упорядковано у 8 розділах:

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space