Стилістична лексикографія. Бібліографічні джерела

1. Бойко М. Словопокажчик драматичних творів Лесі
Українки. – К.: Наук. думка, 1961. – 93 с.
• Українка Леся
2. Ващенко В. С. Епітети поетичної мови Т. Г. Шевченка: Словник-покажчик. – Д.: ДДУ, 1982. –
83 с.
• Шевченко
3. Ващенко В. [С.], Петрова П. Шевченкова лексика:
Словопокажчик до поезій Т. Г. Шевченка. – К.:
Вид-во КДУ, 1957. – 107 с.
• Шевченко
4. Ковалик І. І., Ощипко І. Й. Художнє слово Василя
Стефаника. – Л.: ЛДУ, 1972. – 101 с.
• Стефаник
5. Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка:
У 4 т. / Ред. й упоряд.: О. Ільницький, Ю. Гаврик.
– Edmonton; Toronto: Canadian Institute of
Ukrainian Studies Press, 2001.
• Шевченко
6. Лексика “Енеїди” І. П. Котляревського. Покажчик
слововживання / В. С. Ващенко, Ф. П. Медвєдєв,
П. О. Петрова. – Х.: Вид-во ХДУ, 1955. – 207 с.
• Котляревський
7. Лексика п’єс та од І. П. Котляревського / А. Бурячок, А. Залашко, А. Ротач. – Х.: Вид-во ХДУ,
1955. – 207 с.
• Котляревський
8. Лексика поетичних творів Івана Франка: Методичні
вказівки з розвитку лексики / Уклад.: І. І. Ковалик,
І. Й. Ощипко, Л. М. Полюга. – Л.: ЛДУ, 1990. –
264 с.
• Франко
9. Леськів Б. Фігури мови Тараса Шевченка: Короткий
словник на 154 терміни. – Т., 1998. – 74 с.
• Шевченко
10. Нестор Літописець (Малеча Н.). Словничок
Шевченкової мови. – Миколаїв, 1916. – 66 с.
• Шевченко
11. Нестор Літописець (Малеча Н.). Українськоруський словничок до “Кобзаря” Т. Г. Шевченка. – Херсон, 1916.
• Шевченко
12. Обернений частотний словник сучасної української
художньої прози / Уклад.: Т. О. Грязнухіна,
Н. П. Дарчук, Є. А. Карпіловська та ін. – К.:
Спалах, 1998. – 960 с.
• художня проза
13. Огієнко І. Граматично-стилістичний словник
Шевченкової мови.– Вінніпег, 1961.
• Шевченко
14. Поетичне слово Василя Симоненка: Словникові
матеріали / З. С. Сікорська, К. Д. Глуховцева,
О. М. Горюшкіна та ін. – Кр. Луч, 1995. – 39 с.
• Симоненко
15. Рудь О. М. Поетичне слововживання складних
прикметників та дієприкметників: Словник. –
Суми: ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2001. – 270 с.
• слововживання
16. Сизько А. Лексика мови Архипа Тесленка. – Х.,
1970.
• Тесленко
17. Словник епітетів української мови / С. П. Бибик,
С. Я. Єрмоленко, Л. О. Пустовіт / За ред.
С. Я. Єрмоленко. – К.: Довіра, 1998. – 431 с.
• епітет
18. Словник мови творів Г. Квітки-Основ’яненка:
У 3-х т. – Х.: Харк. ун-т ім. О. М. Горького,
1978–1979.
• Квітка-Основ’яненко
19. Словник мови Шевченка: У 2 т. / Редкол.:
В. С. Ващенко, К. П. Дорошенко, Т. К. Маринченко та ін. – К.: Наук. думка, 1964.
• Шевченко
20. Словник мови художніх творів Івана Франка:
Пробний зошит / І. І. Ковалик (керівник авт.
колективу) // Українське літературознавство. –
1976. – Вип. 26. – С. 63–99.
• Франко
21. Художнє слово Бориса Грінченка: Словник
іменників та їх атрибутів // Слово і пісня Бориса
Грінченка: Вісн. Ін-ту грінченкознавства / К. Д.
Глуховцева, З. С. Сікорська, Г. П. Тарнавська та
ін. – Луганськ, 1996. – Зошит третій. – С. 32–40.
• Грінченко
22. Частотний словник сучасної української художньої
прози: У 2 т. / Редкол.: Н. П. Дарчук,
В. І. Критська, М. П. Муравицька та ін. – К.: Наук.
думка, 1981.
• художня проза

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space