АБОНЕМЕНТНИЙ — АБОНЕНТНИЙ — АБОНЕНТСЬКИЙ

У багатьох з нас як користувачів побутовими послугами є абонентська книжка для розрахунків за електроенергію, є абонемент на телефон. Серед записів в абонементі наявна графа абонементна плата, у телефонних довідниках для надання різних послуг теж вживається словосполучення абонементна плата. Останнім часом читаємо у газетах й чуємо по радіо абонентна плата за телефон, абонентна плата за міське кабельне телебачення. Як же правильно сказати: абонементна плата, абонентна чи абонентська! Який прикметник треба вибрати з цих схожих за звучанням слів? Для цього спочатку з’ясуємо, що ж позначають ті іменники, від яких утворено прикметники.

Слова абонемент і абонент прийшли в українську мову з інших. Абонемент — з французької мови (abonnement) і позначає право користування чим-небудь протягом певного терміну, а також документ, який засвідчує це право. Наприклад, абонемент в басейн, театр, на цикл лекцій, на телефон, міжбібліотечний, книжковий абонемент.

Про подібний документ, що надає певні права, йдеться в оголошенні інформаційнорекламного тижневика «РІО (Реклама. Інформація. Оголошення)» за травень 1997 p.: «Скористайтеся можливістю одержання видань безпосередньо в офісі, зазначивши для цього в абонементі поверх і номер кімнати». Прикметником абонементний позначають все те, що стосується такого права чи документа: абонементний квиток на проїзд, абонементний концерт.

Слово абонент запозичене з німецької мови (Abonnent) і називає того (особу чи установу), хто користується абонементом. Наприклад, абонент бібліотеки, телефонної мережі, кабельного телебачення, електронної комп’ютерної газети. У тижневику «РІО» читаємо: «Триває передплата на абонементне обслуговування документацією Мінфіну. Нові закони, роз’яснення до них, інструкції з оподаткування, нормативну і методичну літературу Ви періодично одержуватимете, якщо станете нашим абонентом». Як свідчать сучасні словники української мови, від іменника абонент можна утворити два відособових прикметники — абонентний і абонентський (так само, наприклад, від слова брат можна утворити братній і братський, сусід — сусідній і сусідський). За значенням вони близькі один до одного, оскільки обидва стосуються абонента, пов’язані з ним. Можна сказати анонімність абонентної і абонентської форми оголошення, абонентна і абонентська коректність у спілкуванні, книжки розміщені на абонентних і абонентських полицях. Специфічна відмінність цих двох прикметників полягає у тому, що перший має узагальнене значення, вказує на абстрактну предметну ознаку, а другий має значення належності окремій особі чи кільком особам. Певну стійкість вживання того чи другого прикметника у сполученні з іншими словами засвідчують спеціальна література, ділова мова, тлумачні і перекладні словники. Наведемо такі приклади: абонентний відділ бібліотеки (відділ, який обслуговує взагалі абонентів), абонентний відділ телефонного вузла, але абонентська скринька (поштова скринька, яка належить окремому абонентові), абонентська книжка, абонентський телеграф (електричний зв’язок між окремими особами, організаціями шляхом безпосереднього двостороннього обміну телеграфними повідомленнями), абонентська кабельна (телефонна) лінія. У газеті РІО за липень 1997 р. в оголошенні допущено явну помилку: «МППЗ «Київпошта» нагадує, що міські відділення зв’язку надають у користування абонементні скриньки для одержання поштової кореспонденції та періодичних видань». Треба — абонентські скриньки.

Що стосується слова плата, то воно може вживатися з усіма трьома прикметниками.

Слід мати на увазі конкретні випадки. Плата, яку ми вносимо чи за будь-який культурний захід, чи за проїзд, є абонементною, тобто «плата згідно з абонементом», «яка зазначена в абонементі». У цьому випадку відшкодовуємо конкретну вартість абонемента, фіксовану плату за разову послугу. Користувачів такими послугами не називаємо абонентами (абонент басейну, тролейбусу, метрополітену, циклу лекцій). Ми є абонентами квартирного телефону, кабельного телебачення. І маємо регулярно відшкодовувати ту вартість послуг, які надаються нам як абонентам протягом певного терміну.

Отже, варто розрізняти значення прикметників абонементна плата (плата за абонемент) і синонімічних абонентська чи абонентна плата (плата абонента).

(Ірина Самойлова)

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space