НА ОДИН-ТРИ-П’ЯТЬ РОЗРАХУЙСЯ!

У мові часто трапляються огріхи, пов’язані з уживанням іменників — назв фізичних величин із числовим значенням. Ускладнення виникає, коли відмінюються ці назви при різних числових величинах, до того ж і форма зазначених слів специфічна. Адже у називному відмінку множини іменник, що узгоджується з числівником, скажімо, 5 метрів, формально виступає у родовому відмінку множини. Як зазначено у науковій літературі, синтаксична функція кількісних числівників особлива: виступаючи у сполученні з іменником, що містить у собі лексичне значення залежного від цього іменника означення (у нашому випадку назви фізичної величини), підпорядковують собі іменник, тобто виконують головну роль: обсяг складає 40 гігабайтів, частота сягає 300 кілогерців. Тут форма родового відмінка іменників гігабайтів і кілогерців залежить від числівників.

Які ж основні правила вживання у родовому відмінку множини іменників — назв фізичних величин. Зауважимо, що такі іменники здебільшого є іменниками чоловічого роду другої відміни, а також жіночого роду першої відміни. Як зазначено в чинному правописі, іменники чоловічого роду другої відміни, що закінчуються на кінцевий приголосний основи, у родовому відмінку множини мають закінчення -ів (-їв), нульове закінчення; ті ж іменники жіночого роду першої відміни мають нульове закінчення. Така особливість уживання іменників з числівниками характерна для усіх числівників, окрім слів два, три й чотири, при яких іменник виступає у формі називного відмінка множини.

Для наочності пропонуємо таблицю використання деяких іменників — назв фізичних величин при різних числових величинах.

Сергій Чемеркін

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space