О. Ф. ДЕМ’ЯНЕНКО

Баво́вниковий — бавовня́ний – баво́вницький

Прикметник бавовниковий утворено від іменника бавовник. Бавовниковий — це той, що відноситься до бавовника — рослини, насіння; наприклад, поле, на якому вирощують бавовник, називається бавовникове, з бавовника добувають бавовникову макуху, бавовникову олію тощо: «Сумний неродючий степ волею колгоспників обернувся за цей час у величезні бавовникові поля, у квітучі сади і виноградники» («Колгоспник України»); «Чорну бавовникову олію у сирому вигляді не вживають у їжу» (О.О. Лесюїс, «Екстракційний метод добування олії», К., 1958).

Прикметник бавовняний утворено від іменника бавовна. Бавовняний — це такий, що пов’язаний з переробкою бавовни. Наприклад: «Херсонський бавовняний комбінат, як і Каховську ГЕС, споруджувала вся наша країна» («Радянська Україна»); «Юнак був зодягнений у вицвілий бавовняний костюм, у білу сорочку…» (Руденко).

Прикметник бавовницький утворено від іменника бавовництво, і вживається він у словосполученнях із іменниками, які мають відношення до бавовництва, наприклад: «Одинадцять кваліфікованих бавовнярів з Південної Америки приїхали знайомитися з організацією бавовницької оправи…» (Ле); «Впровадження в усіх бавовницьких колгоспах травопільних сівозмін відкриває нові можливості для розвитку громадського тваринництва» («Радянська Україна»).

В українській літературній мові 30-х років вживалися як нормативні словосполучення бавовницька ланка, бавовницькі плантації. Пор.: «В м. Очакові відбулася районна нарада стахановок, ланкових бавовницьких плантацій» («Вісті», 1939).

У сучасній літературній мові помітна тенденція до розмежування значень бавовницький і бавовнярський. Так, у словосполученні з іменником ланка узвичаїлося слово бавовнярська, утворене від бавовняр, бавовнярка (пор. дояр — доярка). Наприклад: «…колгосп використав досягнення передових бавовнярів нашої країни» («Досвід передовиків по вирощуванню високих врожаїв бавовни», К., 1953); «В складі бригади створено 16 бавовнярських ланок по 8 чоловік у кожній» (там же). Пор. у наведених вище прикладах: бавовницька справа, бавовницький колгосп, але бавовникова плантація.

дмети, поняття, що пов’язані з бджільництвом: «Треба мати максимальний вихід бджільницької продукції при мінімальних затратах робочої сили…» (І.П. Левенець, зазнач, праця); «…доцільніше використовувати висококваліфіковані бджільницькі кадри» (там же).

Поряд із словосполученнями бджільницькі кадри, бджільницький інвентар, бджільницька наука зрідка вживається форма бджільничий: «Бджільничий технікум вона На тому тижні закінчила» (Воскрекасенко). Як термін у спеціальну літературу ввійшло слово бджільницький.

 

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space