ЯВЛЯТИСЯ — БУТИ (Є) — ЯВЛЯТИ СОБОЮ

На уроці української мови вчителька зауважила учневі, що вислів «Підмет являється головним членом речення» є неправильним, бо слова являється з таким значенням в українській мові немає. Правильно сказати: «Підмет є головним членом речення» або «Підмет — головний член речення». Тоді учень здивовано запитав: «То це і І. Франко помилився, пишучи: Чого являєшся мені Усні? Чого звертаєш ти до мене чудові очі та ясні, сумні, Немов криниці дно студене?».

Ні, І. Франко не помилився, бо вживав дієслово являтися у значенні «поставати в уяві, приходити в думках, уявлятися». Так воно фіксується у словниках і широко використовується в художньому мовленні, пор.: «То являлась вона йому з грушею в руці, то стояла вона перед ним вся прозора й рожева» (І. Нечуй-Левицький); «Я не знаю, чого ще та смерть захотіла? Всюди радість нового життя, А вона й тут являється сміло, Як змія…» (В. Полішук).

Уживання дієслова являтися замість дієслова-зв’язки є (форма теперішнього часу від бути) помилкове. Воно поширилося в українській мові під впливом російської. Зовсім неприйнятними для українського вжитку є речення: Він являється членом комісії; Чи не являється наше сьогоднішнє зубожіння наслідком духовного занепаду? Правильно було б сказати: Він є членом комісії; Чи не є наше сьогоднішнє зубожіння наслідком духовного занепаду? У книжному вжитку, зокрема в науковому стилі, поряд із дієсловом-зв’язкою є часто використовується дієслово-зв’язка являти собою, яка поєднується з іменником лише в знахідному відмінку, пор.: «Аміакати являють собою розчин аміачної або кальцієвої селітри в рідкому аміаку» (З газ.); «Кожен день у житті людини являє собою певний крок у її становленні» (Людина і суспільство. Підручник).

Отже, в українській мові дієслово являтися виражає значення «поставати в уяві, уявлятися, приходити в думках». І не використовується як дієслово-зв’язка в складному присудку. Роль зв’язок виконують дієслово бути та словосполучення являти собою.

(Роксолана Ткачук)

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space