ЦІННИЙ — ЦІННІСНИЙ — ЦІНОВАНИЙ — ЦІНОВИЙ

Нерозрізнення паронімів часто призводить до мовних помилок. Зокрема, таку проблему зумовлює сплутування співзвучних слів цінний, ціннісний, ціновий, цінований.
В українській мові слово цінний уживається з такими значеннями: 1) ‘який має ціну, вартість’ (цінні папери, листи, бандеролі); 2) ‘який коштує дорого, має велику вартість’ (цінні речі, подарунки, прикраси; цінна колекція); 3) перен. ‘який має важливе значення’ (цінна інформація, ідея, цінний свідок, цінні кадри) (СУМ, 237).
Слово ціннісний в академічному Словнику української мови тлумачиться так: ‘пов’язаний з позначенням вартості чогось в яких-небудь цінах’ (ціннісні та вартісні зрушення). Однак останнім часом у його семантиці відбулися зміни. Так, рідко можна почути: ціннісна політика, ціннісний метод — з економічними та фінансовими поняттями тепер вживається слово ціновий (цінова політика, цінова війна, ціновий метод, ціновий спектр, цінові зрушення). А якщо йдеться про морально-етичні поняття та проблеми, послуговуємося лексемою ціннісний (ціннісні орієнтири, ціннісний підхід).
Окреслений ряд паронімів був би неповним без дієприкметника цінований, який вказує на ознаку за дією цінувати (хвилина, цінована на вагу золота).
Сподіваємося, що ці міркування є цінними з погляду розрізнення паронімів.
Оксана Ожигова

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space