К. В. ЛЕНЕЦЬ

ЧИ ПОТРІБНЕ СЛОВО ЧИМАЛО?

Чи потрібне в мові слово чимало? Іноді висловлюють думку, що досить самого лише багато, яке « для більшості випадків звучить фундаментально», — пише в одному з листів слухач радіопрограми « Слово про слово».
Одразу зауважимо, що слово, як і мова взагалі, залежить насамперед не від наших уподобань, а від суспільної необхідності в ньому. Воно існує доти, поки виконує свою пряму функцію — називає що-небудь, передає певну думку, почуття, волю, вказує на відношення й зв’язки між предметами та явищами навколишнього світу.
Слово багато справді основне в даному синонімічному ряду. Воно вживається в нейтральному тексті і в урочистому, в публіцистичному виступі і в звичайній побутовій розмові. Йому синонімічні немало, чимало та ряд інших слів — експресивних ( тобто таких, що підкреслено передають якусь оцінку, виражають почуття). Це такі, як: багацько, багатенько, сила, страх, до біса, до лиха, сила-силенна і под.
Прислівник чимало вживається в різних ситуаціях і може передавати поняття кількості, міри, часу. Наприклад: «Чимало літ перевернулось, води чимало утекло» (Т. Шевченко); «Не все одразу дається, а потроху та помалу, то зробиш користі чимало» (прислів’я); «Еней ішов і утомивсь чимало» (І. Котляревський); «Чимало я там жив» (А. Малишко).
Слово чимало складається з питальної частки чи і прислівника мало. Ще в кінці XIX ст. словники подавали його як словосполучення: кожна частина слова писалася окремо. Наприклад, у відомому Російсько-українському словнику Уманця і Спілки (90- і роки XIX ст.) серед відповідників до російського много фіксується геть чи мало. Словарь української мови за ред. Б. Грінченка ( четвертий, останній, том вийшов у 1909 р.) подає прислівник одним словом — чимало. Згідно з діючим сьогодні правописом ми так і пишемо — як одне слово. Це обґрунтовано тим, що воно передає єдине, цілісне поняття.
Значення прислівника, очевидно, сформувалося з риторичного ствердного запитання: Чи мало було? — тобто: «Хіба мало?», «Цілком досить», напр., у М. Вовчка: «О жінко! — каже Тиміш, — се в тебе десь огневі сльози! — Бо гіркі, Тимоше! А чи мало я їх виплакала!»
У порівнянні з багато прислівник чимало має на собі певний наліт розмовності. Не в усіх випадках офіційного мовлення можна його вжити. Наприклад, у тексті соцзобов’язання стоятиме багато, а не чимало Але в усному звіті про виконання соцзобов’язання прислівник чимало доречно пожвавить мову доповідача, виступаючого.
Отже, чимало займає своє місце в ряду з іншими словами і за його допомогою мова урізноманітнюється. Наявність синонімічного ряду слів дозволяє передати будь-які відтінки значення. Це стає особливо помітним, коли синоніми вживаються поряд. Напр.: «Маємо чимало вже матеріалу для збірника, особливо віршів багато» (М. Коцюбинський). Тобто: для збірника є певна кількість матеріалу, але ще не весь вій зібраний, а серед нього кількісно виділяються вірші. М. Коцюбинський — прекрасний стиліст і тонко відчував різницю у відтінках близьких значенням слів. Він, як бачимо, не цурався слова чимало. Не варто й нам цього робити.

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space