ЧИ БУВАЄ ЧИСЕЛЬНА ДЕЛЕГАЦІЯ?

Прикметник чисельний передає значення: ‘1. числовий; 2. кількісний’. Ось приклади висловів, у яких чисельний ужито доречно: 1. чисельний масштаб карти; чисельне розв’язання рівнянь; чисельний аналіз. Тобто: числовий ( виражений числами) масштаб карти; числове (а не буквене) розв’язання рівняння; числовий ( виражений числами, у числах) аналіз. 2. Чисельне зростання / зменшення/ групи; чисельний склад групи; чисельна перевага. Тобто: кількісне зростання ( зменшення) групи; кількісний склад групи; кількісна перевага (перевага за кількістю).
Отож, щодо делегації прикметник чисельний можна було б ужити, якби йшлося про її кількісний склад — у словосполученні чисельний ( тобто кількісний) склад делегації.
Але ж ідеться про те, що делегація була представлена багатьма особами, складалася з великої кількості осіб. Про це українською мовою кажемо: делегація була численна. Порівняймо ще: численна група, численний загін, численні гості ( відвідувачі). Тобто значення ‘який складається з великої кількості кого-, чого-небудь’ передається словом численний.
А ще численний — це ‘ наявний у великій кількості’: численні дороги ( стежки, озера, вибоїни на дорозі), численні помилки в диктанті; ‘частий’: численні перемоги ( поразки), численні дощі ( грози, снігопади), численні виступи ( збори, мітинги); ‘впроваджений не раз’: численні спостереження ( досліди, спроби, випробування).
Слово численний відповідає російському многочисленный, яке часто калькують, утворюючи штучні квазіукраїнські багаточисельний або багаточисленний. Насправді ж російське многочисленный перекладається українським численний: численні бої ( міста, річки, озера, натовпи, зауваження, електрички та ін.).
Від чисельний утворюється іменник чисельність із значенням ‘ кількість, чисельний склад чого-небудь’. Наприклад: чисельність народу України, тобто: кількість ( чисельний склад) народу України. Ще приклад: У рік інвалідів (2003) соціально-адміністративна служба ставить завданням зменшити чисельність інвалідів. Тобто зменшити кількість ( чисельність) інвалідів.
Від численний утворюється абстрактний іменник численність із значенням ‘ велика кількість’. Наприклад: Зграї ворон вражали численністю.
Катерина Ленець

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space