М. І. ПОГРІБНИЙ

ДАВНІЙ ́ – ДАВНІШИЙ, МОГУТНІЙ ́ ́ — МОГУТНІШИЙ ́

Ступеневі форми від прикметників із наголошеним закінченням мають наголос на суфіксі -іш-: гірки́й — гіркіший, ́ найгіркіший; ́ смачний ́ — смачніший, ́ найсмачніший; ́ дійови́й — дійовіший, найдійовіший; чарівни́й ́ ́ — чарівніший, найчарівніший. ́ ́
Утворення з суфіксом -іш- від прикметників з наголосом на основі наголошуються неоднаково.
Послідовно припадає наголос на суфікс -іш- у формах від двоскладових прикметників: білий ́ — біліший, ́ найбіліший; ́ давній ́ — давніший, ́ найдавніший; ́ жвавий ́ — жвавіший, ́ найжвавіший; теплий ́ ́ — тепліший, найтепліший. ́ ́
Відхиляється від цієї закономірності прикметник зримий ́ — зриміший, найзриміший. ́ ́
Від трискладових слів із наголосом на основі більшість утворень додержує наголосу нульової форми: виразний ́ — виразніший, ́ найвиразніший; ́ грунтовний ́ — ґрунтовніший, ́ найгрунтовніший; ́ докладний ́ — докладніший, ́ найдокладніший; ́ завзятий ́ — завзятіший, ́ найзавзя́тіший; могутній ́ — могутніший, ́ наймогутніший; ́ чутливий ́ — чутливіший, ́ найчутливіший. ́
Але від деяких трискладових прикметників ступеневі форми перетягують наголос на суфікс — іш-: багатий ́ — багатіший, ́ найбагатіший; ́ веселий ́ — веселіший, ́ найвеселіший; ́ гарячий ́ — гарячіший, найгарячіший; розумний ́ ́ ́ — розумніший, найрозумніший; солоний ́ ́ ́ — солоніший, найсолоніший; холодний ́ ́ ́ — холодніший, найхолодніший; цікавий ́ ́ ́ — цікавіший, ́ найцікавіший; червоний ́ ́ — червоніший, найчервоніший. ́ ́
Характерно, що наголос на суфіксі -іш- мають і дієслова від цих прикметників: блакитнішати, дебелішати, красивішати, лагіднішати. ́ ́ ́ ́
Несталий наголос у формах від таких трискладових прикметників: бадьо́рий — бадьоріший ́ і бадьоріший; ́ важливий ́ — важливіший ́ і важливіший; ́ жахливий ́ — жахливіший ́ і жахливіший; ́ моторний ́ — моторніший ́ і моторніший; ́ сміливий ́ — сміливіший ́ і сміливіший; смуглявий ́ ́ — смуглявіший ́ і смуглявіший; щасливий ́ ́ — щасливіший ́ і щасливіший; яскравий ́ ́ — яскравіший ́ і яскравіший. ́
Ступеневі форми від усіх прикметників з чотирма і більше складами й наголосом на основі зберігають місце наголосу нульової форми: акуратний ́ — акуратніший, ́ найакуратніший; ́ привабливий ́ — привабливіший, ́ найпривабливіший; ́ справедливий ́ — справедливіший, найсправедливіший. ́ ́
Від слів з можливими наголосами на основі й закінченні зберігається вагання й у ступеневих формах: дошкульний ́ і дошкульни́й — дошкульніший ́ і дошкульніший. ́

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space