ДИПЛОМАНТ ЧИ ДИПЛОМНИК?

«Дипломант чи дипломник, дипломантка чи дипломниця?» — такі запитання можна частенько почути і від студентів, і від викладачів. Адже для них це питання щоденного їх слововжитку. А наші словники часом подають ці слова без належного розрізнення.
Якому ж віддати перевагу?
Митрофанова О.Д. Язык научно-технической литературы. МГУ, 1973, с. 62.

Студент або учень середнього спеціального навчального закладу, який працює над дипломним проектом, дипломною роботою, — це дуже поширене в нашому повсякденному житті явище. Тому цілком зрозумілим є прагнення мовців називати це звичайне явище словом, в якому іншомовне книжне походження не виявлялося б надто яскраво. У таких випадках іншомовний з походження корінь і оформляється питомими суфіксами або префіксами. У даному разі: диплом + ник, диплом + ниця ( як робітник і робітниця чи учениця). Але слова дипломник і дипломниця мають у цьому випадку ще одну велику перевагу — вони однозначні, означають тільки згадуване вище поняття, тоді як дипломант і дипломантка означають також особу, відзначену почесним дипломом за видатні успіхи в якійсь галузі. Отже, відповідь на поставлені вище запитання може бути така: слід віддавати перевагу словам дипломник і дипломниця, принаймні в поточній літературній мові.

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space