З ПРАКТИКИ СЛОВОВЖИВАННЯ. II.

ДОТРИМАТИ СЛОВА ЧИ СТРИМАТИ СЛОВО?

Словники подають різні звороти з цим значенням і серед них уже названі тут. Наприклад, у словнику за ред. Б. Грінченка ( Сл. Гр): додержати, дотримати слова (стаття Слово), в Словнику, укладеному Уманцем і Спілкою ( Ум. і Сп.): стояти на слові, додержати, витримати. — Додержав слово (стаття Сдерживать); у Російсько-українському словнику 1937 р. (РУС 1937): додержати (чого), справдити (що) (стаття Сдержать). Зворот справдив своє слово є в Сл. Гр. в ілюстрації до статті Справджувати.
У Словнику української мови ( СУМ) знаходимо: додержувати ( додержати) свого слова (стаття Додержувати); держатися свого слова ( своїх слів); дотримати [ свого] слова; Справдити / стримати і т. ін.) [своє] слово (стаття Слово); синонімічне держати умову витлумачене — « дотримуватися умови» і схарактеризоване як рідковживане. Крім того, в ілюстраціях до статті Дотримувати є звороти дотримував обіцянку; дотримав слова; обіцяла.. посилати листівки, але й того не дотримала.
«Фразеологічний словник української мови» в двох книгах ( Наук. думка, 1993) фіксує держати ( тримати) /здержати ( стримати) слово; держатися слова (стаття Держати); додержувати ( дотримувати) /додержати ( дотримати) [свого] слова (стаття Додержувати).
Російсько-український словник 1968 року ( РУС 1968) рекомендує як нормативні тільки дотримати ( додержати) слова, а ще додає й розмовний зворот спевнити слово (стаття Сдерживать), визнаючи тим його можливим для побуту, художньої літератури й под. Тут продовжено традицію Сл. Гр. та РУСу 1937.
РУС 1968 відбив тенденцію повоєнного періоду розвитку лексичного складу української мови: відхід на другий план дієслова з коренем -держ-, що поступилося дієслову з коренем -трим-. Саме останнє зайняло панівне становище у відповідному синонімічному ряду.
Тепер щодо дотримати — стримати. Цілком очевидна певна роль дієслівних префіксів, що створюють умови для надання слову різних семантичних відтінків. Адже стримати — це насамперед російське удержать, тобто « не дати розвинутися, посунутися далі; залишити на місці, в тому самому положенні, стані й под.» Стримують когось від чого- небудь: стримати батька від удару ( від якогось учинку), стримати сльози ( кроки, рух, докори), стримати поривання до чогось і т. ін.
У дієслові дотримати підкреслюється тривалість дії, стану відповідно до початкової стадії. Отож саме це забезпечує можливість створення необхідного нюансу: слово ( обіцянка, клятва та ін.) залишається в силі, таким, як було сказане ( висловлене) спочатку. Слово/обіцянку, клятву і т. ін.) не замінили іншим, не зламали.
Отже, мабуть, за норматив можна прийняти рекомендоване РУСом 1968: дотримувати, дотримати ( додержувати, додержати) слова ( обіцянки, клятви і т. ін). Решта варіантів вислову можливі в побутовому вжитку, в художніх та публіцистичних творах, у виступах та под. ситуаціях як такі, що відбивають багату стилістичну палітру української мови.
Професія — спеціальність — фах
Що таке професія»! Це рід занять, трудової діяльності, що вимагає певних знань і навичок і є для когось джерелом існування ( СУМ): професія лікаря ( будівельника, учителя, інженера). У цьому значенні вживають ще й слово фах: бути за фахом лікарем (будівельником, учителем, інженером).
Спеціальність — це окрема галузь науки, техніки, мистецтва і т. ін., це сфера чиєїсь діяльності або вивчення чого-небудь: Його спеціальність — медицина ( філологія, машинобудування, театрознавство і т. ін.). У межах однієї професії, як правило, розрізняють кілька спеціальностей. Слово професія щодо спеціальність найчастіше виступаєродовим поняттям, тому вживати їх одне замість другого не можна. Треба казати, наприклад: моя професія — лікар, спеціальність — терапевт ( хірург, окуліст), моя професія — будівельник, спеціальність — штукатур ( маляр, муляр), а не навпаки: моя професія — штукатур, спеціальність — будівельник. Тобто лікар, будівельник — родові поняття, а терапевт, хірург, окуліст, штукатур, муляр, маляр та ін. — видові. Тому перестановка слів тут порушує норму.
Фах уживане і як родове, і як видове поняття: фах лікаря, хірург за фахом, фах учителя, учитель за фахом, історик за фахом тощо. Такі рекомендації « Словника труднощів української мови» (К., 1989).
Синонімом до професія, спеціальність, фах виступає кваліфікація: набути кваліфікації лікаря ( токаря, вчителя, філолога). В іншому значенні кваліфікація — «ступінь, рівень професійної підготовленості, необхідні для виконання роботи». Кожен працівник залежно від ступеня, рівня професійної підготовленості, необхідних для виконання роботи, одержує певну кваліфікацію, тобто йому надається розряд, категорія, клас або диплом. Зрозуміло, добрі знання і навички працівника свідчать про його високу кваліфікацію.
У розмовній практиці слово професія, спеціальність, фах уживаємо паралельно, коли хтось виявляє своє вміння, майстерність, хист у якійсь справі, кажемо: ловити рибу, розповідати цікаві бувальщини — це його професія ( спеціальність, фах).
А як із назвами осіб?
Від професія утворюється назва особи професіонал — «той, хто зробив яке-небудь заняття предметом своєї постійної діяльності, своєю професією». (СУМ): швець- професіонал, актор-професіонал; протилежне — любитель, аматор: садовник-любитель, водій-аматор. Узагалі ми називаємо професіоналом будь-кого, хто є знавцем своєї справи: професіонали будівельної справи ( виховання тощо.)
Іменники спеціаліст, фахівець позначають особу, що володіє якоюсь спеціальністю (якимсь фахом), має знання в певній галузі науки, техніки, виробництва, мистецтва. Напр.: досвідчений спеціаліст ( фахівець). У тексті: «Київські спеціалісти, які займалися вивченням перспектив розвитку туризму в Україні, дійшли висновку, що наша країна може мати на цій галузі щорічно 4-5 мільярдів доларів прибутку» (Веч. Київ), «У Київському інституті «Південдіпронафтопровід»… його фахівці тільки-но приступили до техніко-економічного обґрунтування будівництва нового магістрального нафтопроводу» (Веч. Київ).
Професіоналом називають також того, хто досяг високої майстерності будь у чому, високого професіоналізму.
(Катерина Ленець)

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space