ЕТОС ТА ЕТНОС

Етос — слово грецького походження, що означає як ‘ етику’, так і ‘ етос’, неповторний характер, сутність особистості або речі. Моральність, етика є не що інше, як увиразнення етосу, притаманного особистості. Моральність кожної людини, тобто її етос, вимірюється за шкалою цінностей, визнаних в усьому суспільстві. Осмислення проблем, пов’язаних із етосом, або моральністю людини, зазвичай називають етикою.
Етика може поставати як результат філософської інтерпретації етосу або ж випливати з чинного релігійного закону, який визначає поведінку людини» (Яннарас X. Свобода етосу. — К., 2003. — С 8).
Етнос — слово грецького походження, що означає ‘ народ’. У сучасній науковій літературі воно функціонує у значенні ‘ спільнота, що об’єднує людей, належних до одного часо-просторового виміру, людей одного походження, однієї мови спілкування, матеріальної та духовної культури’. Поняття ‘ народ’, ‘етнос’, ‘нація’ вживаються як взаємозамінні, синонімічні, коли йдеться про пошук першопочатків, походження етносу.
Для кращого розуміння різниці між етосом та етносом звернімося до тлумачення термінів етологія та етнологія: «етологія (гp.) — наука, що вивчає особливості поведінки організмів у всіх її проявах»; «етнологія (гр.) — теоретична наука, яка, використовуючи здобутки етнографії, дає картину розвитку людства, його побуту і культури» (Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. — К., 1999. — С. 180).
Отже, етос та етнос — слова, схожі за звучанням, але цілковито різні за значенням.
Наталія Мех

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space