ГАРАНТІЙНИЙ — ГАРАНТОВАНИЙ

В усній розмовній, а іноді й у діловій мові нерідко спостерігаємо сплутування слів гарантійний та гарантований. Зумовлене воно, очевидно, тим, що мовці здебільшого враховують значення спільного кореня гарант- і не розрізнюють додаткової семантики, яку в наведеній паронімічній парі забезпечують суфікси -ій + н та ова + н. Тому й чуємо з уст співрозмовників, на жаль, навіть дикторів всеукраїнських радіо- та телепередач, у мові реклами: гарантійний / гарантований ремонт і гарантійне лікування, гарантійний лист і гарантоване повідомлення. Такі слововживання, погодьмося, не зовсім вдало демонструють семантичну глибину слів гарантійний та гарантований. Тож спробуймо з’ясувати різницю у значеннях і визначити, у яких словосполученнях вживання цих паронімів буде стилістично коректним.
Відіменниковий прикметник гарантійний в усіх функціональних стилях сучасної української літературної мови вживається із значенням ‘ у якому є гарантія; підкріплений гарантією; який гарантується кимсь, чимсь’. Тому правильними є усталені, давно відомі вислови на зразок: пункт гарантійного обслуговування, виконання гарантійних зобов’язань, заповнити гарантійний паспорт, закінчення гарантійного терміну тощо. Цю стилістичну норму показово відбиває мова сучасних ділових паперів та ЗМІ: Для замовлення реклами вам необхідно надіслати гарантійного листа за підписами керівників підприємства (з докум.); СП « Мінолт-Трейдинг-Україна» не лише продає японську копіювальну техніку, а й здійснює її гарантійне і післягарантійне обслуговування (з газ.); Вагони з гідротехнічним устаткуванням залізничники відправили з гарантійною маркою (з журн.).
Слово гарантійний не викликатиме мовного дискомфорту, коли уживаємо його як означення до понять договір, зобов’язання, кредит, майстерня, ремонт, паспорт, талон тощо. Споживачам добре відоме також словосполучення гарантійний термін, уживане як термінологічне позначення періоду, «протягом якого покупець або споживач може пред’явити претензії щодо якості придбаного товару або виконаної роботи» (Словник паронімів української мови. — К., 1986. — С. 49).
У Конституції України законодавчо стверджено, що усі громадяни мають гарантоване право на працю, відпочинок, на свободу віросповідання. Одним із ключових у цьому випадку, як бачимо, є слово гарантований. Це дієприкметник минулого часу, утворений від дієслова гарантувати із значенням ‘ сталий, постійний, забезпечений; підтриманий законом’: Застосування інтенсивних технологій вирощування озимої пшениці передбачає одержання гарантованих високих врожаїв в усіх регіонах України (з газ.); Армія сьогодні варта того, щоб мати свій гарантований, а не випадковий ефір на державному каналі (з газ.). До кола його нормативної лексичної сполучуваності, окрім проілюстрованих, належать також заробіток, оплата, збут, постачання, прибуток, дивіденди, кредит, рівень ( споживання, обслуговування) тощо.
Як бачимо, деякі іменники залежно від значення можуть сполучатися із обома паронімами: гарантійний кредит — гарантований кредит.
Надія Грицик

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space