Т. А. ХАРИТОНОВА

ГОРОБИНА НІЧ

У вірші « Одчиняйте двері…» із збірки « Сонячні кларнети» П. Тичини є такі рядки:
Одчинились двері —
Горобина ніч!
Одчинились двері —
Всі шляхи в крові!
Незриданними сльозами,
Тьмами…
Що ж означає вислів горобина ніч?
Сучасні словники української мови ( а також російської та білоруської) тлумачать наведене словосполучення як: «ніч з сильною, тривалою грозою», «темна, дуже буряна ніч, з дощем, градом, блискавицями». Саме в таких значеннях уживається вислів у художній літературі: «…це була справді горобина ніч, з блискавками та іншими страхіттями, так що літакові довелося дещо відхилитись від курсу» (Л. Дмитерко); «…к ночі насунули хмари, а там як ушкварить дощ, як з відра, зробилось неначе горобина ніч» (О. Стороженко).
Чому ж бурхлива, грозова ніч називається горобиною?
Упорядник російського фразеологічного словника, виданого у 1912 p., M. Міхельсон вважав, що це « ніч, яка лякає горобців у гніздах». Аналогічне пояснення подає і тлумачний словник російської мови, виданий у 1895 р. Проте подібні тлумачення не можна вважати цілком вірогідними, адже грозова ніч могла б з таким же успіхом називатися і грачиною, і воронячою, і голубиною.
У ряді говорів російської та білоруської мов зустрічаємо іншу назву на позначення грозової ночі — « рябиновая ( рябинная) ночь». Саме у цьому значенні згаданий вислів був ужитий і в Новгородському літопису: «Бывши нощи рябиной бысть тьма, і громъ шибаше и молніа и дождь… и бh гроза велика і сhча силна». Виникає закономірне питання: чому одне й те саме явище одержало такі різнорідні назви?
Первинним слід, очевидно, вважати вислів рябиновая ночь, оскільки він згаданий у давньоруському літопису, а також засвідчений в інших східнослов’янських говірках.
Етимологічний аналіз слова рябиновый допомагає встановити значення фразеологізму рябиновая ночь. Так, в Етимологічному словнику російської мови О. Г. Преображенського слово ряб пояснюється через давньопівнічногерманський прикметник jarpr « темний; коричневий», давньоверхньонімецьке erpf « темний, лиховісний», грецькі форми ο’ρφνὸς «темний» та ο’ρφοη ̀ « темнота». М. Фасмер під словом рябий подає тохарське A orkäm «темрява, морок». Отже, рябиновая ( рябинная) ночь — це « темна, буряна ніч, яка віщує якесь лихо».
Згадаймо, що російські вислови воробьиная ночь и рябиновая ночь передаються в українській мові омонімічним висловом горобина ніч, адже дерево рябина в українській мові називається горобина.
Проте вислів горобина ніч ні до дерева, ні до пташки ніякого відношення не має. Зв’язок між цими словами і поняттями виник внаслідок того, що старе значення слова рябиновая ( рябинная) забулось. Намагаючись пояснити незрозумілий вислів, люди пов’язали його з широковживаними і зрозумілими словами.
Російське воробьиная ночь є, мабуть, вторинним запозиченням з української мови.
На основі слова горобиний в українській мові утворились іменник горобій із значенням «гроза»: «Гуде прибій, Світом ходить горобій», — читаємо у вірші Л. Первомайського, та прислівник горобино, вжитий, наприклад, Павлом Тичиною у вірші « Перемагать і жить»:
О Україно! Україно!
Це ти в стражданнях там не спиш,
Це ти і мучишся й гориш,
Пожежно — блискно — горобино
Вся боротьбою гомониш.

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space