І. А. СТОЯНОВ

ГУБЕРНАТОР І КІБЕРНЕТИКА

Коли б губернського чиновника дореволюційної Росії запитали, що таке кібернетика, то він опинився б у важкому становищі. А проте слова губернатор і кібернетика — близькі родичі.
Звичайно, тоді могли й не знати слова кібернетика. Увійшло воно в українську мову тоді, коли виникла сама наука про закономірності процесів керування і зв’язку в організованих системах ( машинах, живих організмах, суспільних інституціях тощо). Початком історії кібернетики вважається 1948 рік, коли вийшла з друку книга американського вченого Норберта Вінера, яка так і називалася « Кібернетика». З того часу це слово-неологiзм поширилось в усьому світі. Вважається, що утворив його Вінер від грецького χυ˘βερνητιχή « мистецтво керувати кораблем», або в переносному вживанні « мистецтво керування».
Але ж слово кібернетика існує давно. У 1834 р. його вжив у « Нарисах з філософії науки» французький учений Ампер, який під рубрикою 83 саме так назвав неіснуючу тоді науку про способи керування суспільством. А ще значно раніше за французького дослідника — 23 століття тому — грецький філософ Платон у своєму діалозі « Горгій» кібернетикою назвав « мистецтво керування». Так ще в давнину поряд із значенням слова кібернетика «мистецтво керувати кораблем» існувало його переносне значення. У наш час слово кібернетика здобуло нове життя як термін нової науки, що бурхливо розвивається.
Та повернімось до грецького слова χυ˘βερνητιχή. Походить воно від дієслова χυ˘βερναω «керувати кораблем»; «керувати взагалі». Це слово потрапило в латинську мову і відповідно до п вимови стало звучати g ǔbernāre, тобто « правити». За допомогою суфікса в латинській мові утворився іменник губернатор «рульовий, керівник», який через польську та російську мови прийшов в українську.
Так зовсім різні за звучанням, змістом, вживанням кібернетика і губернатор виявилися словами-родичами. Вони мають назву етимологічних дублетів і з’явилися в нашій мові внаслідок запозичень з різних мов і в різні часи. Спеціальні етимологічні словники допомагають встановити спорідненість цих слів. Наприклад, такими етимологічними дублетами є також пари слів: адекватний — екватор, ацетон — оцет, гіацинт — яхонт, госпіталь — отель, декан — десятник, проспект — спектакль, пост — пошта та ін.

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space