ГУРТОВИЙ — ОПТОВИЙ

У сучасній розмовній мові впродовж останнього десятиріччя активізувалося слово гуртовий стосовно купівлі або продажу товару великими партіями. Раніше у Словнику української мови воно подавалося як синонім тлумачення до основного торговельного терміна оптовий. Хоча історія цього слова у наведеному значенні давня. Зокрема в історичній довідці Словника сучасної російської літературної мови в 17- ти томах є відомості, що вперше слово гуртовий у сполуці гуртовий продаж зафіксовано 1790 року в академічному Словнику російської мови цього періоду. Трохи згодом, 1801 p., зафіксовано слово оптовий у Новому російсько-французько-німецькому словнику ( ч. II) І. Гейма. В українській лексикографії першою фіксацією прислівника гуртом у згаданому значенні відзначився Словник української мови П. Білецького-Носенка (1838-1843): «Гуртомъ оптомъ, все разомъ. «Купуй гуртомъ». Покупай все, сколько есть» (с. 109). Використане у тлумачній частині слово оптомъ не внесено до реєстру словника.
У Словнику української мови XVI — першої половини XVII ст. (вип. 7., Львів, 2000. — С. 119) засвідчено, що слово гуртовный (гуртовий, оптовий) вжито у Документах Львівського Ставропігійського братства 1638 року саме у сполуці гуртовий продаж:.
Українські лексикографи у перекладних словниках фіксували прикметник гуртовий наприкінці XIX ст.: 1860 p. Словник малоросійських ідіом М. Закревського ( обтовой — гуртовий); 1874 р. Опыт русско-украинского словаря М. Левченка ( оптовий — гуртовий); 1893 р. Словник російсько-галицький М. Уманця та А. Спілки ( гуртовой, оптовой — гуртовий); 1897 р. Русско-малорусский словник Є. Тимченка ( оптовий — гуртовий).
Як бачимо, автори наводять до російських відповідників безваріантний еквівалент гуртовий. Такий переклад подавав і Б. Грінченко. Уперше синонімію двох слів в українській мові показав Є. Желехівський ( Малоруско-немецкий словарь, 1886 p.): гуртовий, гуртовний, обтовий, оптовий.
Етимологічні словники свідчать, що слово гуртовий запозичене з польської мови (сепу hurtowe ‘гуртові ціни’, sprzedaz hurtowa ‘гуртовий продаж’). Слова оптовий і гуртовий об’єднані семами ‘ спільний’, ‘сукупний’, ‘запас’, ‘багатство’, що, власне, закладені в семантиці першого з названих слів. До речі, етимологи ще не можуть однозначно відповісти на питання про походження слова опт, що, за О. Преображенським, означає ‘ спільний рахунок, сукупність’, ‘запас’, ‘повнота’, ‘багатство, багатий’.
У лексичній картотеці Інституту української мови прикметник гуртовий в усіх його значеннях вживався частіше, ніж оптовий, у художній прозі. Прикметник оптовий активніше використовувався в мові газет як спеціальний термін. Характерно, що значення ‘купівля або продаж товару у великій кількості’ переважно властиве західноукраїнському варіантові літературної мови, пор. у І. Франка: «Він думав що гуртову торгівлю сіллю».
І тепер слово гуртовий частіше почуємо в мові працівників торгівлі в західноукраїнських областях: гуртові ціни, гуртовий ярмарок, гуртовий покупець, гуртова організація та ін.
Натомість у мові всеукраїнських ЗМІ оптовий вживається частіше, пор.: «А ще більший контраст між магазинами і оптовими торговельними базами міста»; «Те, що централізовано надходить з оптових баз».
Отже, прикметники гуртовий та оптовий становлять синонімічну пару й різняться історією входження в лексичну систему української мови та сферою функціонування.
Світлана Бибик

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space