ХОСТІНГ, ХОСТИНГ, ГОСТІНГ ЧИ ГОСТИНГ?

У сучасній мовній практиці поняття, позначене цими словами, означає: ‘а) послуги щодо розташування чийогось сайту на певному сервері в Інтернеті; б) дисковий простір на сервері для розташування сайту; в) інші можливості використання ресурсів серверу для нормального його функціонування’. В українських засобах масової інформації спостерігаємо три форми його написання: хостінг, хостинг, гостінг. Напр.: Можна замовити хостінг (з газ.); Іноді колокацію уявляють як різновид хостингу, однак хостинг і колокація — операції різні (з публіцист, літ); Щодо матеріального забезпечення, то воно, на відміну від Інтернет-газети, мінімальне ( реєстрація та гостінг) (з публіц. літ.). Проте жодне із вказаних написань не відповідає правописним нормам сучасної української літературної мови.
Згідно з « Українським правописом», у словах іншомовного походження g і h звичайно передають літерою г, пор.: gallon — галон; handicap — гандикап; habitus — габітус; halo — гало тощо. Лише в деяких словах, запозичених із англійської мови, h відтворюється літерою х ( хокей, хол, хобі). Тому англійське hosting слід писати українською мовою з початковою літерою г.
У словах іншомовного походження — загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж ( дж), ч, ш, р перед наступним приголосним пишемо и, а не і, пор.: картинг, вестинг, айсинг.
Отже, правильним є написання гостинг.
Тетяна Івасишина, Ігор Коркач

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space