ІНДОСАНТ — ІНДОСАТ

Між цими словами-паронімами така сама різниця, як між спільнокореневою парою адресант — адресат. Тобто вони різняться позначенням об’єкта, на який скерована певна дія.
Індосант — це термін із банківсько-економічної сфери. Так фахівці називають особу, яка робить передатний напис на чеках, векселях та ін. цінних паперах ( пор. адресант — той, хто адресує, відправляє листа, телеграму тощо). Натомість індосат — особа, на ім’я якої переводять чек, вексель та ін. цінні папери ( пор. адресат — на кого адресують кореспонденцію). Тобто перший є активним суб’єктом дії, другий — фактично пасивним її об’єктом.
За цією ж словотвірною та семантичною моделлю розрізнюємо іншу пару банківсько- економічних термінів-паронімів — ліквідант — ліквідат. Перше слово у фаховій мові вживається із значенням ‘ кредитор, який пред’являє права до підприємства-боржника у випадку його ліквідації’. Натомість ліквідат — це боржник, до якого кредитор пред’являє фінансові вимоги у випадку його ліквідації.
На сьогодні названі слова ще не увійшли в активний мовний обіг, про що красномовно свідчить мінімальна стилістична задіяність їх у ЗМІ, офіційних ( не фінансово-банківських) документах і повна відсутність у художньому стилі. Вони усе ще залишаються вузькофаховими економічними термінами, уживаними на практиці замкнутим колом спеціалістів. З іншого боку, вони є виразними свідченнями активізації у сучасній термінологічній практиці словотвірної моделі « корінь + суфікси — ант / — ат». Чи стануть ці слова невдовзі загальновживаними — покаже час.
Галина Сюта

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space