ІНФОРМАТИВНИЙ — ІНФОРМАЦІЙНИЙ

Ці слова в сучасній українській літературній мові мають різне значення. Інформативний — ‘наповнений інформацією, відомостями’ (СУМ. — Т. ІV, — К., 1973) вживається у словосполученнях: інформативний зміст, інформативний характер, інформативний виклад, інформативна функція, інформативна перевантаженість, які поширені в мові ЗМІ, діловій і науковій сфері. Наприклад: Офіційні звернення мають короткий інформативний зміст, чітку оцінку подій і часто суб’єктивне бачення проблеми ( з газ.).
Інформаційний — стосується інформації і називає предмет, ‘який містить, опрацьовує, видає інформацію’: інформаційний бюлетень, інформаційний матеріал, інформаційна доповідь, інформаційна передача, інформаційні вісті, інформаційні новини, інформаційне агентство, інформаційне бюро, інформаційний відділ, інформаційна служба, інформаційний мінімум, інформаційний банк, інформаційні технології. Наприклад: Інформаційна сфера є, таким чином, одним з вирішальних чинників подальшого руху на шляху інтелектуалізації суспільства (з журн.); Бездумне впровадження інформаційних технологій призводить до того, що європейська цивілізація поступово втрачає свою самобутність, зникають важливі культурні і ціннісні орієнтації (з газ.); Завдяки рекламній кампанії в засобах масової інформації створено інформаційний банк даних та здійснено докладний аналіз ринку праці в місті Києві (з газ.).
Науково-популярна література рясніє тлумаченнями різних інформаційних явищ: Інформаційна технологія — цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість опрацювання даних, швидкий пошук інформації, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування; Інформаційно-пошукова система — сукупність технічних засобів і правил для кодування текстів і для вилучення інформації, що знаходиться в кодованих текстах.
Частота вживання слова інформаційний і його поширеність в усіх стилях літературної мови впливає на розширення його лексичної сполучуваності, на образне слововживання у мові художнього і публіцистичного стилів активізувались словосполучення: інформаційний бум, інформаційний обвал, інформаційне сміття. Наприклад: Леле, скільки такого інформаційного сміття в наших бібліотеках та інших інформтеках? Як захаращена планетна ноосфера! (О. Бердник); ..«Унікальні установки, які визначатимуть обличчя харчової промисловості прийдешнього століття!» — в наш розбещений інформаційним бумом час подібними повідомленнями навряд чи кого здивуєш (з журн.).
Тетяна Коць

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space