ДРУГИЙ ЧИ ІНШИЙ, ДРІБНЯКИ, ДРІБ’ЯЗОК ТА ІНШЕ

І в буденних розмовах, і у виступах на зборах чи в парламентських промовах — часто звертаються до парної кострукції з одного боку — з другого боку, щоправда у варіанті з одного боку — з іншого боку. Наприклад: «З одного боку, план заготівельна контора виконала, а з іншого боку, торговельну мережу овочами не забезпечила». Зіставляються два факти, тісно пов’язані один з одним: наявність одного мусила б забезпечити й наявність другого. Саме другого, а не іншого, бо зіставляються лише два факти, дві сторони, два явища. Зіставна конструкція з одного боку — з другого боку так і закріпилася в мовленні як цілісне поняття, в якому один протиставляється тільки другому.
Уживаючи інший, розуміємо його протиставлення цьому, такому: « Цей холодильник мене задовольняє — інший мені не підходить»; «Такий фільм сподобається глядачеві — інший не матиме успіху».
Особливо виразна двозначність слова інший тоді, коли йдеться про конкретні парні предмети, порівняймо правильну фразу: «В одній руці хлопець держав книжку, в другій — сумку» і неправильну: «В одній руці хлопець держав книжку, в іншій — сумку». Рук усього дві, тому й кажемо — в другій. Ще подібні приклади: «Одно око було заплющене, друге дивилося насторожено»; «Один берег річки був крутий, другий пологий».
Хіба не дивовижно звучить така фраза: «І одну й іншу дочку батько видав заміж»? Ніби йдеться про якусь різницю між дочками, а тим часом логіка підказує, що батько видав заміж і одну і другу дочку.
Пам’ятаймо, що правомірна лише парна конструкція з одного боку — з другого боку, причому останнє слово можна і не повторювати.
* * *
При обговоренні проблеми грошової реформи в одній із радіопередач раз по раз звучало слово дріб’язок. Ним називали те, що відповідає рос. мелочь ( про гроші). Але дріб’язок — це щось незначне, що не має вартості ( чи предмет, чи справа). А що таке мелочь? Це невеликі щодо вартості гроші, звичайно металеві — мідні, срібні тощо. Та хіба вони нічого не варті? Хіба не можна « мелочью» зібрати кругленьку суму ( що й роблять, заводячи скарбничку)? Звідси очевидно, що в радіопередачі слово дріб’язок було вжито недоречно. Йшлося ж про дрібні гроші , або дрібняки.
Невеликі щодо своєї вартості гроші в українській мові називаються дрібні гроші, а в побуті вони ще відомі як дрібняки або ще срібняки, срібнячки (якщо це срібні монети), мідняки, мідячки (якщо вони мідні).
Ужити дріб’язок щодо грошей можна тільки тоді, коли маємо на увазі лише мізерність суми ( переносні значення не чіпаємо), хочемо підкреслити, що в кишені в нас майже нічого нема, наприклад: – Маєш гроші? — Тільки якийсь дріб’язок (тобто дуже незначну суму, хоч, може, й паперовими купюрами).
Отож кореспондент і представник влади, що говорили про металеві гроші безвідносно до їхньої вартості, не маючи на увазі певних сум, повинні були вжити термін дрібні гроші або ще розмінна монета.
* * *
В умовах співіснування близькоспоріднених мов, якими є українська та російська, неминучі помилки, викликані плутанням елементів цих мов. Плутання іноді майже непомітне. Вигадані слова нелегко буває відрізнити від реально існуючих. Зовні вони цілком відповідають законам українського словотворення і граматики. До таких « неологізмів» належить, наприклад, іменник незгодження, що трапився в такій фразі: «У чому Ваші незгодження з Горбачовим?» (Веч.Київ, 6 березня 1990, с.3). На перший погляд, усе гаразд: іменники на -ння з префіксом не- і без нього дуже поширені і практично можливі від кожного дієслова. Та не всі вони є в мові. Буває, що їх заміняють інші віддієслівні форми. Так і в цьому разі є згода, незгода від дієслівного кореня -год-, пор.: згодитися ( не згодитися) з ким- небудь. А форм згодження, незгодження немає. Це калька-покруч з рос. согласие, несогласие: перекладач забув ( або не знав) про існування слів згода, незгода і діяв за аналогією до інших реально існуючих слів на -ння. Отже‚ у нашому випадку краще було б ужити таку фразу: «У чому Ви не згодні з Горбачовим?».
(Катерина Ленець)

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space