Є. Д. ЧАК

ІНОЗЕМНИЙ, ІНШОМОВНИЙ

Іноземний — такий, що належить іншій країні, державі, чужому краєві.
Підійшли до Севастополя, а назустріч уже гудуть гудки — в місті страйкує севастопольський пролетаріат, на вулицях маніфестації, братання з іноземними матросами (О. Гончар). В основу роману « Світанок над морем» Ю. Смолича лягли справжні події, одна з славних сторінок громадянської війни — звільнення в 1919 р. Одеси з-під ярма іноземних загарбників («Радянське літературознавство»).
Іноземний вживається також у сполученні з іменником мова.
Першим перекладом « Капіталу» на іноземну мову був російський переклад («Наука і життя»). Керівник усе мусить знати і все передбачати. Знати якусь іноземну мову… (А. Шиян).
Проте якщо йдеться не про мову в цілому, а про певні її елементи, наприклад, лексичні, — слова, терміни, назви, — майже в усіх стилях уживають слово іншомовний, а не іноземний: іншомовна назва, словник іншомовних слів, іншомовні запозичення: Напр.: Ленін, вживаючи дійсно необхідні й незамінні іншомовні терміни, дбайливо роз’яснював їх значення («Мовознавство»). Чи не пора нам оголосити війну вживанню іншомовних слів без потреби? (В. І. Ленін).
І тільки в художній літературі, де словосполучення може виступати не з суто термінологічним значенням, а мати певне емоційне, образне забарвлення або вживатися з деяким семантичним зміщенням — із стилістичною метою, — часом натрапляємо на словосполучення іноземні слова. Здебільшого це буває тоді, коли йдеться про слова, властиві тільки чужій мові, рідною не запозичені. Напр.: Більше вони іноземних слів не знали і весело засміялись (П. Панч).
Отже, інститут іноземних мов, але слова — іншомовні.
Нечітке розрізнення близьких словосполучень, можливо, пояснюється впливом російської мови, в якій слово иноязычный, що відповідає українському іншомовний, мало поширене ( сфера його вживання здебільшого обмежена лінгвістичною літературою), і там, де мало б бути иноязычный, узвичаїлося — иностранный, наприклад, иностранные слова, точніше — иноязычные слова; иноязычне заимствования, бо заимствования из других языков, а не из других стран. Правда, мовці часом свідомо роблять саме такий вибір слова, щоб уникнути тавтології в певному контексті ( пор.: иноязычные заимствования в русском язке — иностранные заимствования в русском языке).

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space