ІНТЕГРАТИВНИЙ — ІНТЕГРАЦІЙНИЙ — ІНТЕГРОВАНИЙ — ІНТЕГРУВАЛЬНИЙ

Відіменникові прикметники інтегративний — інтеграційний і віддієслівні інтегрований — інтегрувальний мають різні значення і різну лексичну сполучуваність.
Слова інтегративний, інтеграційний, як засвідчують лексикографічні видання, не завжди диференціювались. Лексичне значення, закріплене за словом інтеграційний, — ‘ той, що стосується до інтеграції, об’єднувальний’ — наявне і в слові інтегративний, пор.: інтеграційний процес і інтегративний процес, інтеграційна роль і інтегративна роль. Наприклад: Нейтральний статус у принципі не відповідає сучасним світовим інтеграційним процесам і курсу України на входження у світове європейське співтовариство (з газ.); Інтегративні процеси Європи й Америки знаходять своє поширення і в країнах пострадянського простору (з журн.).
Сучасна мовна практика засвідчує розрізнення цих слів, а отже, й вироблення характерної і відмінної для кожного з них лексичної сполучуваності. Інтеграційний зберігає семантику ‘ об’єднання частин у ціле’ і вживається в словосполученнях: інтеграційний процес, інтеграційна роль, інтеграційне угрупування. Наприклад: Один з виявів об’єднавчої тенденції — утворення інтеграційних угрупувань. Найбільше з них Європейське економічне товариство (ЄЕТ), або « Спільний ринок» (з газ.).
Інтегративний (фіксується в словниках з 90- х років ХХ ст.) дедалі частіше позначає ‘суцільний, цілісний предмет або явище’: інтегративна свідомість, інтегративна функція, інтегративна інформація, інтегративно-синтетичні тенденції. Наприклад: До головних цінностей ідеології консерватизму відносять інтегративну свідомість і традиційну мораль як основу збереження нації (з газ.); .. в умовах науково-технічної революції інтегративно- синтетичні тенденції в пізнанні світу реалізуються з особливою силою і виразністю (з наук.-попул. літ.).
Віддієслівний прикметник інтегрований — це ‘ комплексний; той, що ґрунтується на об’єднанні’, тобто той, якого інтегрували, який зазнав дії інтегрування, пор.: об’єднаний, об’єднувальний). Закріплена в мові семантика визначає і лексичну сполучуваність слова: інтегрована система управління, інтегрований метод, інтегроване навчання, інтегроване управління, інтегрований підсумок, інтегрований антиінфляційний пакет. Такі вислови поширені в мові ЗМІ, діловодства, науково-популярній, частково в художній літературі: Останнє відкриття, інтегрований підсумок якого здійснила ЕОМ кілька годин тому, хоч він [Юрій] теоретично й був готовий до нього, потрясло й збентежило (О. Бердник); Систематологія — наука про складні системи — свідчить, що в разі розпаду чи дезінтеграції системи найбільш живучими системами є ті, що меншою мірою були інтегровані в цілісну систему і мали відносно автономний характер ( з журн.).
У мові ЗМІ вживають прикметник інтегрувальний, який позначає частіше ті явища, які ‘ самі інтегрують, діють як об’єднувальні чинники’: Інтегрувальна система передбачає .. обприскування не всього поля, а тільки його країв, зменшення доз отрутохімікатів і їх чергування на одних і тих самих площах (з газ.). Це слово нове, не кодифіковане лексикографічними виданнями, не має традиції вживання в літературній мові. Проте його словотвірна модель відповідає законам української мови, мовна практика засвідчує народження в ньому дещо відмінного лексичного значення. Це зрештою і є основними ознаками життя слова.
Тетяна Коць

 

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space