КАДАСТР — РЕЄСТР — ЗВІТ

Становлення цього синонімічного ряду пов’язане з розвитком ділових відносин, розвитком мови офіційно-ділового стилю. З-поміж зазначених слів два останні — давніші. Так, лексема звід — ‘зведені в одне ціле і розміщені в певному порядку тексти, документи, закони і т. ін.’ — відома у словосполученнях літописний звід, звід законів, звід правописних правил, звід національних цін, звід природоохоронних законів. Слово реєстр (‘список, письмовий перелік кого-, чого-небудь’) відоме з початку XVIII ст. як польське запозичення, знайоме воно зі сполук козацький реєстр, «Реєстр Війська Запорізького 1649 року», єдиний реєстр платників податків, пор.: Полки тії наповнені й надалі поповнювані були обраними з куренів та околиць шляхетських молодими козаками, записаними в реєстр військовий (з газ). Створення реєстрів пов’язане з потребою облікувати що-небудь, пор. цитату з етнографічного збірника « Батьківщина»: «Для обліку ґрунтів та податків використовувалися палиці, на яких карбували кількість ґрунту в того чи іншого селянина. Такі ліщинові палиці, на яких робилися ножем певні зарубки, називалися реєстрами».
Лексема кадастр — французького походження (cadasre — реєстр) і означає ‘ опис чого- небудь, зведення відомостей’. Як і попередні слова, це поняття спеціалізувалося, стало терміном офіційно-ділової практики. Його зміст за словником-довідником « Регіональна економіка» (К., 2004) такий: ‘систематизований звід відомостей, який складається періодично або шляхом безперервних спостережень над відповідним об’єктом’. Розрізняють кадастри земельний, водний, лісовий, родовищ корисних копалин, тваринного світу, містобудівний, меліоративний кадастр територій та об’єктів природного заповідного фонду. Пор.: Застосувавши математичну модель, можемо дати господарникам практичний кадастр земель (з журн.).
Слово кадастр у галузі економіки набуло ширшого значення, ніж лексема реєстр. Наприклад, містобудівний кадастр об’єднує реєстри земельних ділянок, будинків та споруд, інженерних та транспортних мереж.
Словом звід позначають порядок розміщення реєстрів у кадастрі.
Світлана Бибик

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space