КІЛО-, МЕГА-, ГІГА-…

У сучасному світі інформаційних технологій активного вжитку набули слова із префіксами мікро-, кіло-, мега- та ін., які раніше вживалися дуже рідко, хіба що в спеціалізованій літературі. Як писати слова з цими префіксами? За чинним правописом, складноскорочені слова з першими частинами мікро-, кіло-, мега-, гіга- та ін. пишуться разом, наприклад, мікрофарада, кілобайт, мегагерц. Однак більше запитань виникає при скороченому написанні таких одиниць. У сучасних ЗМІ та в технічній літературі трапляється різне написання. Щоб уникнути цього, треба пам’ятати, що скорочені назви кратних та часток від одиниць Міжнародної системи ( СІ) пишуться відповідно до стандартів, які вироблені Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO). Оскільки Україна входить до складу цієї організації, вона зобов’язана дотримуватися стандартів ISO. Тобто у тексті, написаному українською мовою, рекомендується використовувати українські скорочення відповідно до міжнародних стандартів.
Згідно з міжнародним стандартом ISO-1000 « Одиниці СІ й рекомендації щодо застосування кратних одиниць і деяких інших одиниць» назви кратних одиниць від мега- і вище пишуться у скороченнях з великої літери: Мбіт ( мегабіт), ГГц ( гігагерц), Тб ( терабайт).
Варто звернути увагу, що деякі одиниці СІ пишуться з великої літери у скороченнях, що пов’язано з походженням терміна. Якщо назва одиниці СІ походить від власного імені, тоді у скороченні пишемо першу літеру великою. Наприклад, назва частоти періодичного процесу походить від прізвища відомого німецького фізика Г. Герца, тому скорочене написання одиниці частоти — Гц. Відомий французький вчений А. Ампер досліджував силу струму, отже, одиниця цієї величини названа його іменем, а її скорочене написання — А. Варто також звернути увагу на те, що повна назва одиниці вимірювання завжди пишеться з малої літери, як от: 66 Гц ( або 66 герців), 1 мА ( або 1 міліампер).
Сергій Чемеркін

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space