ЗІНАЇДА КОЗИРЄВА

ЧИ КИСЛИЙ КИСІЛЬ!

Дослідникам історії українського народу відомо, що основу його харчування становила рослинна їжа, особливе місце серед якої посідали каші з товченого зерна та борошна. Найстарішою назвою з цього розряду лексики, зафіксованою ще пам’ятками давньоруського періоду, є назва кисіль > кысhль. Уперше назву цю вжито в літописній оповіді про білгородську облогу. Коли печеніги оточили місто і вже в місті починався голод, жителі готові були капітулювати, тоді « бh же ωдин старhчь.. ре(ч) имь сберhте аче по горсти ωвса или пшеницh, они же шедше ради снискаша. и повелh женамъ створити цhжь. в немьже вар#ть кисель». (Лаврентіївський та Іпатіївський літописи). Потім запросили кількох печенігів у місто, «и приведоша » къ клад#зю идhже цhжь. и почерпоша вhдромъ. и ляаша в латки ( и вариху пред ними и) «ко свариша кїсель.. и горожане же рhша, шедъше к печенhгомъ почто губите себе., что можете створити нам. имhемъ бо кормлю от землh». I облогу було знято. Так винахідливість у приготуванні найпростішої та найбільш поширеної страви врятувала життя цілого міста. Це не єдина фіксація слова кысhль у пам’ятках, хоча засвідчується вона зрідка. Так, Словарь древнерусского языка XI–XIV веков фіксує лише 4 випадки його вживання: це і вже наведені вище приклади з Лаврентіївського та Іпатіївського списків літопису та з приписки до Пролога XIV ст.: «како ли нє ωбь~сти с# исто постав#ть кисель с молокомь.» Назва етимологічно прозора. Старослов’янськими пам’ятками писемності слово кысhль в значенні « їжа» не зафіксоване. Знаходимо тут лише форму прикметника: «мол[итва] начатью виноу кысhлоу» (Синайський требник); як і в пам’ятках з Давньої Русі: «нє в кысєлh тhстh» (Рязанська Корчма 1284 p.), « чютьє имыи і о горцh и о сладцh о бритцh и о кыселh» (Тлумачна Палея 1406 p.). Обидві форми — іменника кысhль та прикметника кысhлъ — утворені за допомогою суфікса — л- від основи кысh[ти] Уже сам спосіб утворення іменника та прикметника шляхом приєднання — ь чи — ъ до однієї і тієї ж основи є свідченням давності даної назви, що належала ще до періоду диференціації загального найменування, оскільки спочатку слово кысhлъ було дієприкметником минулого часу, т. зв. еловий дієприкметник ( типу цhлъ, зрhлъ, гнилъ).
Про існування даного слова в староукраїнській мові XV—XVI ст. свідчить антропонім Кисєл (пор. «панъ Тихъно Кисєл» (1475 р.), Словник староукраїнської мови XIV—XV ст.); «Адаму Киселю (к. XVI ст., документи Львівського ставропігіального братства); пізніша фіксація репрезентує цю лексему уже як назву рідкої страви: «и то зубы, що и кисhл[ъ] ядятъ» (к. XVII ст., вірші Климентія Зіновіїва).
У сучасній українській мові слово кисіль означає желейну страву з ягідного чи фруктового сиропу, молока тощо з додаванням крохмалю, хоча поліські діалекти зберігають ще первісне значення цього слова « густа каша, зварена з вівсяного борошна», «кисіль взагалі з вівсяного, житнього борошна». Рецепт приготування киселю, викладений у праці « Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян» (XIX ст.), майже нічим не відрізняється від способу приготування цієї страви в описі згадуваної вище білгородської облоги: «Взять овсяной муки, положить въ горшокъ, развесть теплою водою; положить кислаго тhста, поставить на печь чтобъ подошло тісто, процідить на сито, наложить въ горшокъ, варить, простудить и подавать съ маковымъ, или другимъ молокомъ, или съ медовою сытою». Як бачимо з наведеного тексту, сама страва за способом приготування лишалась кислою, однак додатки до неї ( приправи) переводили її уже в розряд солодких страв.
Коренева морфема кисл- покладена в основу нового найменування страви, подібної до вихідної, з різних фруктів з додаванням борошна — киселиця, в карпатських діалектах ця лексема має первісне значення слова кисіль «вівсяний кисіль», хоча в гуцульських говірках словом киселиця позначається також їжа на хлібному квасі, тобто основною мотиваційною ознакою страв є « кислий». Водночас в інших районах України ( напр., на Поліссі) значення «вівсяний» переймає на себе слово жур ( джур).

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space