Н. М. НЕРОВНЯ

ПРО СЛОВО КОНСТИТУЦІЯ

У ювілейний рік шістдесятиріччя нашої Батьківщини затверджено нову Конституцію Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Конституція країни розвинутого соціалізму, країни, що будує комуністичне суспільство, живе і діє.
Всім відомо, що конституція — це основний закон держави. Що ж означає слово конституція, яке його походження, яких воно може набувати значень у реченні?
Конституція — слово іншомовного походження. У перекладі з латинського constitutio означає устрій, установлення. З історії Стародавнього Риму дізнаємося, що конституціями називалися акти, які видавав римський імператор.
В українській мові слово конституція засвідчено ще словниками XIX ст. Так, у словнику Є. Желехівського (1886 р.) маємо прикметник конституційний, у словнику Є. Тимченка (1887 р.) читаємо: конституція, устав державний.
В Толковом словаре живого великорусского языка В. I. Даля знаходимо слово конституція з ґрунтовним поясненням його значення: «Конституция, ж., латин. – образованье, устройство правленья, основание государственного управленья. // Основные законы, определяющие права и обязанности избирательных собраний и отношения их к государю и к народу; // законоправленье, ограниченное монархическое правленье, где закон выше правителя». Тут також наведений прикметник конституционный.
Зі словом конституція знедолений народ пов’язував надії на поліпшення свого становища. «Нація, котра помирає з голоду, в котрій 90% людей не вміє ні читати, ні писати і не має… ніякої політичної волі,— така нація потребує хліба, азбуки і конституції», — писав І. Франко.
Панівний клас це слово сприймав вороже, боячись обмеження конституцією своєї влади.
«— Щоб заспокоїти смуту, щоб вийти з тяжкого внутрішнього становища, на мою думку, є два виходи: диктатура або конституція. — Останнє слово пересмикнуло царицю» (М. Стельмах).
Задовго до народження Країни Рад це слово було відомим і вживаним. З перемогою Великої Жовтневої соціалістичної революції та прийняттям радянської Конституції слово набуло вагомого значення і широкого вживання. Якщо в дожовтневих словниках були зафіксовані тільки слова конституція і конституційний, то в словниках нашої доби знаходимо ціле гніздо споріднених слів, утворених від цього іменника: конституціональний, конституціоналізм, конституціоналіст, конституйований, конституювання та ін. Досить сказати що в Орфографічному словнику ( за ред. С. І. Головащука і В. М. Русанівського) вміщено 12 слів, від конституанта (установчі збори у Франції, які збирають з метою запровадження або зміни конституції) до конституювати.
У Словнику української мови, т. IV, наведено 10 статей з тлумаченням слів цього гнізда та ілюстративним матеріалом до них. Слово конституція подається двома окремими статтями, оскільки воно вживається ще з таким значенням: будова організму, зумовлена певними співвідношеннями у розвитку органів і тканин. Наприклад: Кількість і якість крові визначають характер, темперамент, індивідуальні особливості психофізичної конституції організму ( О. О. Богомолець); Знання будови тіла тісно пов’язане з розвитком фізичної культури і важливе для обґрунтування науки про людину, конституцію її тіла (« Наука і життя»).
У фаховій літературі вживаються словосполучення термінологічного характеру: конституція людини; конституція сільськогосподарських тварин.
Словник української мови дає чітке й вичерпне пояснення слова конституція із значенням: основний закон країни: Конституція, -ї, ж. Основний закон держави, що визначає суспільний і державний лад, виборчу систему, принципи організації та діяльності державних органів, основні права й обов’язки громадян. Наприклад: Виражаючи волю радянського народу, виконуючи його доручення, Верховна Рада СРСР прийняла нову Конституцію Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Затверджено Основний Закон першої у світі загальнонародної соціалістичної держави ( Заключне слово Л. І. Брежнєва на 7-й сесії Верховної Ради СРСР).
Залежно від контексту слово конституція може набувати інших відтінків, зокрема, вживається на означення державного документа. В. І. Ленін говорив, що народ, об’єднаний Радами,— ось хто повинен управляти державою. Це положення покладено в основу організації і діяльності всієї політичної системи соціалізму і закріплено в Конституції СРСР.
Це слово може бути назвою книжки про законодавство чи брошури, в якій вміщено тексти основних законів країни: Орлюк і Уляна зупинились перед невеликим столом. На столі, на гаптованому золотом червоному прапорі, лежав великий вінок з колосся, а в вінку — книга, Конституція СРСР (О. Довженко).
Слово конституція вживається у вужчому значенні, означаючи основні правила в чомусь, яких потрібно дотримуватися, програму чогось тощо. Наприклад: Свою власну характеристику я почну з того моменту, коли я складаю конституцію, що їй підлягав би я сам, керуючи художньою роботою на кінофабриці ( Ю. Яновський).
Це слово ще може означати положення про щось, указ. – А що ухвалив сойм? − спитав з місця Потоцький. − Сойм зірвано, і конституції про козаків не видано ( З. Тулуб).
У Лесі Українки ми натрапляємо на слово конституція, вжите у значенні розпорядок дня, режим: «По тутешній конституції в 11 вже треба лягати спати». І ще: «Може, згодом подарують мені вільнішу конституцію, то буду писати обіцяні мемуари, зараз трудно, бо не дадуть ( мої господарі в змові з лікарем)».
Радянська Конституція, як Основний Закон нашої держави, оспівана в народній творчості. У піснях, влучних народних висловах, прислів’ях та приказках відбито схвалення народом своєї Конституції, наприклад: Що дала Жовтнева революція, те записала Радянська Конституція; Конституція нова — ( то) здобутки наші і права ( Укр. нар. прислів’я та приказки).
Під час обговорення проекту нової радянської Конституції і після затвердження її 7- ю позачерговою сесією Верховної Ради СРСР утворилися нові словосполучення з цим словом, влучні визначення, породжені всенародною любов’ю і шаною до Конституції: Нова Конституція — Основний Закон нашого життя; Нова Конституція — програмний документ нашої епохи; Нова Конституція — маніфест комуністичного будівництва; Нова Конституція — конкретне втілення ленінських принципів народовладдя в умовах розвинутого соціалізму.
Зринають у пам’яті чудові слова незабутнього Павла Григоровича Тичини:
Ти [ Країна Рад]…
Конституцією вславленою сяєш!
До Верховної ти Ради посилаєш
щонайкращих, славних на землі твоїй молодій, —
і підводишся, ростеш і виростаєш.
Я прославлю тії рівнії права, що в історії ж уперше появились. …А у нас — доба нова,
і співці прийшли, й герої народились!

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space