А. А. БУРЯЧОК

КІНЕЦЬ — КРАЙ

Слова кінець і край у сучасній українській мові мають досить розгалужену систему значень. В одних випадках вони виступають синонімами, в інших — значення їх відрізняються.
Основне значення слова край, від якого поступово розвинулись інші, це лінія, яка обмежує поверхню чого-небудь ( простору, предмета тощо). Слово кінець вживається на позначення того, що прилягає до такої лінії: «Дивляться — мелькає, Щось лізе вверх по стовбуру до самого краю» (Шевченко); «Вона [ пустеля] впирається в небо мертвотними жовтими тонами, і здається, там і є край світу» (Стельмах); «В кінці алеї білів і горів вікнами проти сонця високий… палац» (Смолич).
Край означає також вузьку смужку предмета, простору, обмеженого лінією. У цьому значенні слова край і кінець не взаємозамінні: «Черниш лежав у траві на краю насипу» (Гончар); «Катря витягла з-під себе край ряднини і вкрила нею сина» (Мирний).
Але в розмовній мові край може вживатися і в значенні кінець: «Ой гади ж, били як. А потім, як худобину, взяли на налигач, а другий край Тягнирядно кинув петлею коневі на шию і — гайда» (Головко). Слово край має відтінок « верхній зріз стінок посудини»: «У день пекучий, наковтавшись пилу, Ми спраглими устами припадали До краю дерев’яного відра» (Рильський).
Слово кінець вживається у словосполученнях типу кінець книжки, кінець статті (пор. антонім початок книжки, статті), а також у виразах із часовим значенням: «В кінці літа Тасю одвели до школи» (Коцюбинський); «Кінець дня минув у напруженій роботі» (Трублаїні).
У наведених прикладах слово кінець не може бути замінене словом край. Синонімами слова край і кінець виступають у тих випадках, коли означають « завершення, припинення якоїсь дії, стану». Іменники край і кінець вимагають давального або родового відмінка: «Пора й перестати, бо є кінець сльозам, є край лементові» (Мирний); «Іван Антонович і сам охоче підтримував загальну певність у тому, що… він неодмінно побачить-таки кінець війни» (Гончар).
Взаємозамінними край і кінець можуть бути тоді, коли вимагають давального відмінка або вживаються без додатка і означають закінчення, кінець життя: «Зворушення, прощання і подорож прискорили йому кінець» (Кобилянська); «Ти тоді певний був, що мені настав край, бо машина моя взялася вогнем» (Яновський).
Із цим значенням кінець і край уживаються ще як присудкові слова: «Крик нестримного відчаю вирвався з чиїхось грудей: — Край! Ми — оточені!!!» (Гончар); «Ну, думаю, тепер кінець. Зброя в стайні захована. Знайдуть — до вечора не доживу» (Тютюнник).
Один із відтінків основного значення слова кінець вживається як термін у мореплавстві ( мотузка, канат для причалювання суден): «Весла були прив’язані за бортами. На носовій частині лежала котва і кінці» (Смолич).
Словом край у розмовній мові інколи позначають « шматок чого-небудь» (пор. окраєць): «Коли єсть хліба край, то й під вербою рай» (Номис); «От ми купимо будинок, Добрих коней, поля край» (Щоголів).
Ширше використовується край в українській мові на означення країни: «Світе тихий, краю милий, Моя Україно!» (Шевченко); «Славсь і розцвітай, Вільна земле — наш Радянський край» (Нехода).
Синонімом до слова край у значенні « територія, область, район, що відрізняється певними географічними рисами, місцевими природними й кліматичними особливостями» може бути слово сторона: «Це була Акерманщина… Край був багатий та пишний» (Нечуй- Левицький); «Легенький вітрець подихає з теплого краю» (Мирний). У формі множини та в сполученні з присвійними займенниками край побутує в значенні « місцевість, у якій хтось проживає, з якої хтось походить»: «Він мав заїхати в Ваші краї і казав, що завезе Вам книжки» (Самійленко).
Крім того, край — це назва « великої адміністративно-територіальної одиниці поділу в РРФСР та Казахській РСР»: Алтайський край, Краснодарський край.
Треба відзначити перехід іменників кінець і край у прийменники. У словниках вони подаються звичайно як омоніми. Прийменник кінець уживається рідко ( переважно в розмовній мові) і має значення « на краю»: «Десь кінець саду на грядках співали… дівчата» (Довженко). Прийменник край — широко вживане слово й має два значення: 1) біля, коло — «Там лірник сидів собі долі, — Край нього Поводар» (Леся Українка); 2) на краю, в кінці: «Мені аж страшно, як згадаю Оту хатину край села» (Шевченко).
Слова край і кінець утворюють багато фразеологічних словосполучень. Синонімічними є конструкції без кінця і без краю, що функціонують у значеннях: 1) який не має меж ( у просторі) — «А навкруги широкий без кінця степ» (Нечуй-Левицький); «Синь і синь над полями без краю» (Сосюра); 2) (безперервно, постійно — « Шляхом перекопським без кінця рухаються Червоні війська» (Гончар); «З неба темного Ллється дощ без краю» (Леся Українка). Фразеологізм без краю зафіксовано також у значеннях « дуже, надто»: «Вона пригадує, як це обличчя, без краю ласкаве, схилялося до неї» (Грінченко).
Для посилення, підкреслення того або іншого значення в розгляданих конструкціях одночасно з кінець уживають край; виникає тавтологічне словосполучення: без кінця-краю (без кінця й краю, без краю, без кінця тощо) із значеннями « безконечно», «безперервно», «безліч».
Синонімом до наведених вище словосполук є фразеологізм нема (або не було, не видно і т. п.) кінця (або краю) з керуванням чому: «Нема краю тихому Дунаю» (Народна пісня); «Все йде, все минає — і краю немає» (Шевченко); «Сім днів вони не їли й відбивають атаки люті ворогів.., а ворогам кінця немає» (Сосюра). Подібно до перехідних конструкцій, тут теж часто використовуються тавтологічні словосполучення: «Котились низом ниви, стелились горбами, повні, свіжі, багаті, та все чужі. Скільки оком захопиш, кінця-краю немає» (Коцюбинський); «Караюся, як той колодник, кінця-краю не видно» (Тютюнник).
Як синоніми вживаються також фразеологізми до кінця та до краю в значеннях: 1) «цілком, зовсім» — «Ніхто не мучив мене так, як один мій шкільний товариш, безвольний до краю» (Леся Українка); «Був я з ними до кінця відвертим» (Довженко); 2) «до закінчення життя, до смерті» — «І воюватиму, міститимусь тепер до кінця» (Гончар); «Міцно стоїть купка завзятих чумаків — видко, наважилась боронитися до краю» (Коцюбинський). Фразеологічне словосполучення до краю означає « до того, що далі нема куди»; до кінця має значення « до моменту припинення якоїсь дії, стану»: «Дожили вони зиму до кінця…» (Вовчок).
Абсолютно синонімічними є конструкції від кінця до кінця, з кінця в кінець, від краю до краю, з краю в край: «Він ще раз проходить його [ двір] від кінця до кінця, самотній і безпомічний» (Коцюбинський); «Пішов їх [ людей] глухий гомін від краю землі і до краю, з одного боку на другий» (Мирний); «Хвилями покотився з краю в край кулеметний клекіт» (Ле, Левада).
Як варіанти кінець і край виступають у фразеологізмах:
1. Доводити ( довести) до кінця (або до краю) що-небудь «завершувати, закінчувати що-небудь»: «Ми повинні показати, що ми вміємо доводити діло до кінця (Добровольський); «Стара не раз сварилася з чоловіком, що рішив довести діло до краю — вивести сина « в люди» (Коцюбинський);
2. Доходити ( дійти) кінця (або краю) «наближатися до завершення, до закінчення»: «Але вже кінчаються строки, І праця доходить кінця» (Бажан); «Люті морози доходили краю» (Довженко);
3. Покласти кінець (або край) чому «припинити якусь дію, стан»: «Тихович не знав уже, як покласти кінець тій прикрій сцені» (Коцюбинський); «Поклавши край пануванню експлуататорських класів, Великий Жовтень поклав край всякому… гнітові» (Рильський);4. З різних (або усіх) кінців (або країв) чого «з різних ( усіх) боків, сторін чого-небудь; звідусіль»: «Наче на великодній дзвін, вони [ люди] стікалися з усіх кінців села» (Стельмах); «З усіх країв села доноситься колядка» (Мирний);
5. У всі (або різні) кінці (або краї) «в усі ( різні) боки, сторони»: «Вершники на момент круто збили коней і потім з тваринним криком кинулись у різні кінці» (Панч); «Як навіжені, товпляться люди, …наосліп пробираючись за чимось далі вперед, розтікаючись у всі краї» (Гончар). Синонімом до цієї конструкції може бути словосполука на всі ( різні) кінці «на всі (різні) боки, сторони»: «У нас зійшло вже сонце, його вогні ми шлем на всі кінці…» (Сосюра).
Крім фразеологізмів-синонімів та їх варіантів, утворених за допомогою слів кінець і край, в українській мові існує чимало зворотів, у складі яких виступає тільки кінець або тільки край. Так, із першим значенням слова кінець та його відтінками пов’язані конструкції: в обидва кінці «від одного краю до другого» — «Скільки ж це буде верстов… — Кажуть, двадцять тисяч в обидва кінці» (Довженко); кінці з кінцями зводити — 1) «узгоджувати різні частини, сторони якоїсь справи» і 2) « бідно жити»: «Все ж самі не можете звести кінці з кінцями у цих папірцях» (Зарудний); «Коли перші [ пани] з горя роздвоювали викупні, другі [кріпаки] ледве кінці з кінцями зводили» (Мирний); кінці з кінцями [ не] сходяться «про узгодженість між різними частинами, сторонами якоїсь справи»: «Ти ж… комору в порядку передав? — Та трохи не зійшлися кінці з кінцями. Нестачу я завтра ж донесу» (Стельмах); кінці у воду ховати1поряд із скороченими варіантами і кінці у воду, кінці ховати «знищувати сліди поганого вчинку, злочину»: «Сяк-так… зам’яла діло — і кінці в воду» (Квітка- Основ’яненко); на кінці язика є ( знаходиться і т. ін.) що в кого — 1) «хтось завжди швидко відповідає»; 2) «хтось має велике бажання що-небудь сказати»: «По розпалених обличчях молдуван видко було, що якась цікава новина свербить їм на кінці язика» (Коцюбинський).
З другим значенням слова кінець семантично пов’язані словосполучення і(та й) ділу кінець «про закінчення чого-небудь; і все»: «Що їх [ партизанів] тримає? Віра? Яка віра, коли наших не чути і не видно, а цих перетовчуть по одному, та й ділу кінець» (Тютюнник); під кінець (із керуванням чого та без нього) «при закінченні чого-небудь»: «Так пройшло кілька репетицій і під кінець їх Настя робила часом більше помилок, ніж спочатку» (Леся Українка); «Головний агроном… довго мекав щось невиразне і під кінець сказав, що не дасть ні зернини» (Тютюнник). До третього значення слова кінець можна віднести зворот кінець світу: «Ото чули — отець Павло вичитував з євангелія, що кінець світу скоро» (Еллан). З термінологічним значенням слова кінець пов’язане словосполучення віддавати кінці «відпливати з якого-небудь місця»: «Вже небагато часу лишилося до того дня, коли вони [судна] змінять місця свого швартування і віддаватимуть кінці біля гранітної стінки нового річкового вокзалу» («Вечірній Київ»). Інші фразеологізми в семантичному відношенні важко вивести з того чи іншого значення слова кінець. До таких належать у кінець «цілком, абсолютно» та кінець кінцем «у кінцевому підсумку, нарешті». Наприклад: «[Вчення Фейєрбаха] зробило на мене великий вплив та похитало мої релігійні погляди, розбиті в кінець бесідами» (Коцюбинський); «Трудом ми все на світі робим, Трудом живем, кінець кінцем!» (Нехода).
Щодо фразеологізмів із словом край, то переважна більшість їх виникла на ґрунті його першого значення. До таких зворотів належать: краєм вуха слухати, краєм ока бачити, на край світу, на краю могили (бути і т. ін.), стилістично нейтральні край неба — «небокрай» і передній край. Останнім часом зворот передній край набуває і метафоричного значення « те, що висувається наперед у загальному розвитку»: «Переднім краєм сучасної науки стали ядерна фізика, …проблема зірок і надзірок» («Знання та праця»).
Нарешті, відмічаємо кілька фразеологізмів, які важко пов’язати з тим або іншим значенням. Це такі, як і ( та й) край «і все, та й годі»: «Хіба я боюся смерті? …Раз вмирати, не двічі. Вмер — і край, більше не встанеш» (Коцюбинський); непочатий край чого «дужебагато чогось»: «Їдь, Марійко. А в мене тут справ непочатий край» (Цюпа); через край «більше, ніж треба; понад міру»: «його кипуча енергія часом била через край» (Козаченко).
Отже, слова кінець і край можуть мати близькі значення або відрізнятися з погляду функціонування. Ці слова утворили низку фразеологізмів, які розвинулися на основі першого (прямого) значення слів кінець і край. Характерно, що в тих значеннях, де ці слова вступають у синонімічні зв’язки, фразеологізми теж функціонують як синоніми.

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space