КРИВАВИЙ — КРЕВНИЙ — КРОВ’ЯНИЙ

Названі пароніми мають спільний корінь кро(и)в- і розрізняються суфіксами — ав-, -й-. -ян-. Похідними від них є слова кривава, кровно.
Слово кривавий вживається насамперед у значенні ‘ залитий кров’ю, пов’язаний з пролиттям крові, жорстокий’: Ми йшли кривавими стежками, нам тільки снився волі гук (В. Сосюра); Він не соромився цих слів, навіть не помічав їх, охоплений передчуттям кривавої розправи, яка неминуче мала статися на цій поляні (А. Шиян). У цьому значенні воно часто сполучається із словами земля, дорога, стежка, трава, рука, рана, слід; злочин, суд, бій, терор, помста і т. ін. Відоме також переносне значення прикметника кривавий — ‘нажитий важкою працею, добутий потом і кров’ю’: Але як було кинути це попелище, де у вогні згоріли не лише будівлі, кривавий труд її рук, а й минулі дні (Ю. Збанацький). Показовими з цього погляду є словосполучення кривава копійка ( Хліб, праця); фразеологізми працювати до кривавого поту, кривавим потом умиватися розуміємо так: ‘працювати важко, виснажливо’.
Основне значення слова кровний — той, хто має спільних предків’. Тому правильно казати і писати кровний брат, кровна рідня, кровні узи тощо. У переносному значенні вживаємо цей прикметник тоді, коли йдеться про явище, яке ґрунтується на духовній близькості, глибоко когось хвилює. Нормативними у цьому разі будуть слововживання кровна справа, кровна образа (глибока образа), кровний ворог (непримеренний ворог) і т. ін.
Останній член цього паронімічного ряду — прикметник кров’яний — має значно вужчу сферу вживання, насамперед, у фаховому значенні: ‘який міститься у крові, виник з крові’. Пор. типові контексти з медичними терміносполученнями: кров’яний тиск, кров’яне живлення ( русло), кров’яні тільця, кров’яна плазма і под.
Литвиненко Ніна

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space