Л. С. ДОНЕЦЬ

ХТО ТАКИЙ ЛУЧНИК?

Дуже часто в художній літературі слово лучник вживається у значенні « воїн, озброєний луком». Його використовують у цьому значенні А. Хижняк у романі « Данило Галицький», С. Скляренко у дилогії « Святослав» і « Володимир», а також інші майстри художнього слова.
Саме це тлумачення слова лучник, з вказівкою на згадані джерела, потрапило і в сучасні словники. У значенні « воїн, озброєний луком» вжите воно і в статті « О, светло светлая и украсно украшенная земля русская…» (Знание — сила, 1980, № 8), де йдеться про військову справу східних слов’ян найдавнішого періоду.
Проте І. І. Срезневський у свій час дав таке тлумачення слова лучник: «лучникъ — мастер, делающий луки» (див.: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. В 3- х т., т. II, с. 59). Тепер звернімося до монографії Ф. П. Сорокалетова « История военной лексики в русском языке XI—XVII вв.» (Л., 1970). На стор. 114 цієї праці акцентується увага на тому, що « терміни луч(ь)никъ, сhдел(ь)никъ, щитникъ утворюють особливу мікросистему назв осіб за професійною ознакою, позначаючи майстра, що виготовляв ту чи іншу зброю». І тут же подається визначення слова луч(ь)никъ «майстер, що виготовляє луки».
Воїна, що стріляв із лука, русичі називали стрільцем. Слово це було багатозначним. Як зауважує Ф. П. Сорокалетов, «стрhльцами іменували і особливі загони військ, які займали строго визначене місце у бойовому порядку і вступали в бій у строго визначений момент»; «стрhльци йшли в авангарді військ, як рід війська, здатний поразити супротивника на значній віддалі».
Отже, у Київській Русі воїнів-лучників не було. Звідки ж тоді взялося намагання приписувати давньоруському слову те значення, яке воно на той час не мало?
Десь у XVI—XVII ст. слово лучник справді почало вживатися у значенні « воїн», що й відбиває відомий « Толковый словарь живого великорусского языка» В. I. Даля. Набуте з часом нове лексичне значення поширилося і знайшло своє пояснення не лише у словнику В. І. Даля, а також і в словнику Б. Д. Грінченка, причому в останньому охоплено процес розвитку лексичного значення цього слова « той, хто робить луки», «стрілець із лука».

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space