ЛУДАН, КАРМАЗИН, ХАКІ

В українській мові слова лудан, кармазин, хакі  мають давню історію вживання. Звідки вони прийшли у нашу мову і що достеменно означають?
Найменування плаща, накидки луда  засвідчене вже в найдавніших пам’ятках української мови. Зокрема, в « Повісті минулих літ» воно двічі вживається як назва одягу варязького князя Якуна. Її лексичним спадкоємцем на східнослов’янських теренах виступає лексема лудан. У слов’янських мовах це слово кваліфікують як германське запозичення й зіставляють із нвн. Loden ‘грубе сукно’ (Етимологічний словник української мови, Т. ІІІ, С. 300).
Значення ‘ тканина’, з якої шили і військовий одяг, підтверджують джерела військового змісту XVII-XVIII ст.: Косякъ лудану блакитного (Дн. Хан.); Барму молодикамъ моимъ далемъ лудану бhлого (Дн. Марк.). У спеціалізованому значенні « одяг козаків» засвідчено це слово у творах українських письменників: А тут жупани на їх будуть лудани, штани із дорогої саєти (П. Куліш). Показово, що лексема зафіксована і в Словнику української мови за ред. Б. Грінченка. де подано такі визначення: лудан — ‘блискуча тканина’, ‘каптан, пошитий з цієї тканини або ж розшитий золотом’. Тут зафіксовані також похідні від лудан іменники лудина  — ‘одяг’ (одна штука) та лудання  — ‘сукня, одяг’.
Лексема кармазин в академічному одинадцятитомнику має такі тлумачення: «старовинне дороге темно-червоне сукно, одяг із цього сукна»; «той, хто носив одяг із цієї дорогої тканини»; «густо-червоний колір» (СУМ, Т. IV, С. 107). А от відомий дослідник запорізької старовини Д. Яворницький докладно описує запорізькі кармазини, називаючи  їх « каптани». Пор. також у мові художньої літератури: Як руський син у кармазин  вбереться — не в лати (Ю. Федькович); Сивий-сивий, як голуб, у дорогих кармазинах,  вискакує, попереду йдучи, запорожець (П. Куліш); Вже й тобі, пане гетьмане, час у кармазини  вдягатися (П. Загребельний).
За даними Етимологічного словника ( К., 1989), слово кармазин походить з італійської (ТЛІ, С. 393), а Є. Тимченко (2002) вказує на його давнє арабське походження. На думку І. Огієнка, в Україну слово прийшло через польське karmazin, адже це був улюблений колір польської шляхти, яка саме з такої тканини шила собі жупани.
Цікаво простежити також словотвірний розвиток лексеми кармазин. Скажімо, академічний 11- томний Словник української мови, Великий тлумачний словник української мови ( К., 2004) фіксують такі похідні одиниці, як кармазина — ‘те саме, що кармазин’; кармазинка  — «сорт яблук темно-червоного кольору»; кармазинний,  кармазиновий  — ‘зроблений із кармазину’, ‘темно-червоний колір’: Вони [колядники] величають .. лицарську славу ватажка і співають про його достатки: шовкові намети, дорогу зброю.. кармазинові  сукні, паволоки, хутра бобрів, кун та соболів (О. Воропай); І летять уривки: — Тоді духмяний сум не буває п’яною радістю, коли вмирають дзвони кармазинового  сонця за тихими гаями сільської ідилії (М. Хвильовий); Декани були прибрані у плащі, облямовані вдолі золотом, з атласними ковнірами барв червоної, фіолетової, кармазинової  і чорної, відповідно до факультету, ректор у горностаєвім плащі (І. Крип’якевич). Б. Грінченко окремим гаслом наводить суфіксальний дериват кармазинник  — ‘той, хто носить кармазини, багата людина’.
На початку XX ст. почанає активно вживатися лексема хакі. Джерелом  її поширення у західноєвропейських мовах було англійське слово KhaKi. В англійську це слово було запозичене з хінді, куди, у свою чергу, потрапило з перської мови ( інд. КhаКі — колір землі). Військове обмундирування захисного кольору хакі вперше з’явилось у 1857 р. в англійських армійських загонах в Індії. Визначення, які пропонує нам СУМ, досить виразні, термінологічно окреслені: 1. прикм. «сірувато-зелений, з коричневим відтінком»; 2. у знач. ім., невідм. «тканина або одяг такого кольору»: Блюза колір «хакі», без  ґудзиків, колір «хакі»  — це ж зелений (М. Хвильовий); Санітари якраз протранспортували чергового неофіта. Він був кольору хакі.  — Напівфабрикат реанімації, — поставив діагноз дідок-кесар (А. Крижанівський).
Останнім часом прикметник хакі  отримав синонімічну назву: у військовій та побутовій мовній практиці спостерігаємо тенденцію до заміни номінативного словосполучення колір хакі на колір полину: сорочка кольору полину з погонами, кашне кольору полину.
Ніна Яценко

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space