МІСТКІСТЬ — ЄМНІСТЬ

У сучасній мовній практиці спостерігаємо використання слів місткість, ємність, ємкість як синонімів. Однак у наукових текстах, де кожен із термінологічних висловів має сприйматися однозначно, така синоніміка не бажана.
Коли треба передати значення «об’єм», тобто «наповнюваність посудини, а також будівлі, літака, автобуса тощо», вживають слово місткість у його прямому значенні: місткість кузова, місткість залу, міра місткості, водойма місткістю 14 млрд. м 3 місткість для мастил) і под. Наприклад: Ми збудували додаткові місткості для зберігання цементу (з газ.); Досить поширеною народною мірою місткості в Закарпатті було віко (з журн.); Крізь оглядові віконця видно, як у місткостях «кипить « смоляниста рідина (з газ.).
У прозорій формі слова місткість відбито його зв’язок з такими близькими поняттями, як містити, вміст, місткий («який багато вміщує в себе»). Пор.: місткі засіки, містке судно, місткий тролейбус, містка посудина. За сучасними лексичними нормами літературної мови замість висловів вологоємкість ґрунту, запасні ємкості і под. треба вживати як нормативні такі: вологонасиченість ґрунту, запасні місткості.
Трапляється неправильне вживання слова місткість, напр.: У сертифікатах вказувалась місткість нітратів (з газ.). Треба: ..вказано вміст нітратів.
Слово ємність уживається як фізичний термін, насамперед, у зв’язку з поняттями електрики, напр.: міжелектродні ємності лампи, конденсатор перемінної ємності; пор.
також теплоємність.
Іменник ємність з погляду сучасної літературної норми належить до нерекомендованих слововживань, тому й складні слова теплоємність, теплоємкий мають бути замінені термінами теплоємність, теплоємний. Фізичний термін ємність розширює сферу свого вживання в нових словосполученнях, напр.: Вперше в серійних ПК використано нагромаджувач зовнішньої пам’яті на оптичному диску з фантастичною ємністю 256 Мбайт (з журн.); Екологічні ємності для АЕС на Україні практично відсутні (з журн.); Емність екосистем України дуже незначна ( з журн.).
Отже, перевагу треба віддавати словосполученням ємність пам’яті, ємність екосистем, екологічні ємності, в яких використовується у широкому значенні фізичний термін ємність.
Вислови типу екологічна ємність території, холодильні ємності не відповідають сучасній літературній нормі.

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space