МОНІТОРИНГ — СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Слово моніторинг — англізм (monitoring), що має латинський корінь monitor (‘спостереження’). Часто вживаний термін у мові економістів, соціологів, а також у публікаціях ЗМІ.
Порівняно з питомим українським словом-синонімом спостереження (віддієслівний іменник із значенням ‘ огляд кого-, чого-небудь, стеження за ким-, чим-небудь, звертання уваги на кого-, що-небудь з метою щось помітити, відзначити’) лексема моніторинг має вужче спеціальне значення, а саме: 1. Спостереження, оцінка і прогноз стану довкілля для вивчення змін у зв’язку з господарською діяльністю людини. Напр.: Наша мрія — створити так звані природні карти територій — на цій основі створимо так званий моніторинг — систему спостереження і контролю за станом довкілля (з газ.). 2. Постійне спостереження за яким-небудь процесом із метою вивчення його динаміки та порівняння з очікуваними, передбачуваними результатами, напр.: Соціосфера — це цілісний організм. Без постійного комплексного моніторингу за їх роботою, комплексного, компетентного управління забезпечити її нормальне функціонування неможливо (з газ.); У Фінляндії медсестри взяли участь у проекті « Здорове серце» — вели моніторинг, роз’яснювали причини виникнення й розвитку кардіологічних захворювань (з газ.).
Із таким значенням англізм моніторинг вживається у словосполученнях із дієсловами (вести, забезпечувати, організовувати, проводити, створювати), з іменниками, що уточнюють об’єкт спостереження (моніторинг забудови, моніторинг сейсмоактивних територій, моніторинг навколишнього природного середовища), із прикметниками на позначення різновидів комплексних спостережень (біологічний, господарський, державний, екологічний, загальний, кризовий, локальний, оперативний, регіональний, фондовий).
Світлана Бибик

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space