ТИРАЖ — НАКЛАД

Сьогодні у різних текстах на позначення загальної кількості примірників одного видання уживаються рівноцінно два слова — наклад та тираж. Скажімо, з однаковою ймовірністю можна прочитати або ж почути: «Книга вийшла тиражем…»і « Книга вийшла накладом…». Якому з цих слів надати перевагу?
Уживання названих слів показує, наскільки суттєву роль у нашій мовній практиці відіграє сила стилістичної традиції, мовної звички.
Насамперед зауважимо, що слово наклад як синонім до тираж в академічному одинадцятитомнику марковане як діалектне. Тож і не дивно, що у статусі літературної лексеми усталилося згадане іншомовне запозичення. Тираж, а також похідні від нього тиражний, тиражувати, розтиражований та ін. стали популярними і широко вживаними у функціональних стилях української мови.
Слово тираж прийшло у нашу мову з французької і прищепилося у ній з кількома значеннями: ’1. Розіграш виграшів у позиці або лотереї; 2. Погашення облігацій державних позик або інших зобов’язань установами, що їх випустили; 3. Загальна кількість примірників друкованого видання; наклад’ (Словник іншомовних слів, 2000). Зауважмо: останнє значення — власне, те, що нас цікавить, — тлумачиться через слово наклад. Тобто між ними поставлено своєрідний знак змістової рівності, яка, зрештою, простежується і в мові: «Наклади інтелектуальної ( і наукової, і художньої) літератури трагічно губляться у потоці тиражів ширвжиткового чтива» (з газ.).
А що ж накладі Штучно витіснене на периферію лексичної системи, слово усе-таки не зникло цілковито і віднедавна знову повернулося в активний мовний обіг. І сьогодні спостерігаємо не тільки послуговування ним у текстах різних стилів і жарів, але й закономірний процес його лексикалізації.
Щоправда, Великий тлумачний словник української мови ( Ірпінь, 2001) усе ще подає до гасла наклад ремарку зах., — можливо, враховуючи морально застарілу на сьогодні ремарку СУМ, а можливо, й орієнтуючись на активне побутування його у мові західноукраїнських письменників-класиків. Однак більш авторитетний Словник синонімів української мови подає наклад у синонімічному ряду до тираж, не супроводжуючи спеціальними ремарками чи обмеженнями щодо вживання
Отже, сьогодні не варто обмежувати ареал життя слова наклад, тим паче, що останнім часом воно переконливо засвідчило свою нормативність.
Галина Сюта

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space