НАУКОЄМНИЙ — НАУКОМІСТКИЙ

Із цих двох слів тільки перше зафіксоване у Словнику української мови в 11- ти томах. Наукоємний — ‘пов’язаний із значними науковими дослідженнями, який вимагає серйозних наукових розробок’. Напр.: наукоємне обладнання, наукоємна продукція, наукоємна галузь.
Наукоємні галузі — це галузі економіки, що випускають продукцію, виконують роботи і послуги з використанням останніх досягнень науки та техніки на основі значних за обсягом науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок.
«Позасловникове» слово наукомісткий живе в мові у словосполученнях наукомісткі технології, наукомісткий регіон, пор. такі контексти: Досвід — головна перевага віку — в науці та наукомістких галузях економіки надуваються не за звичною схемою (з газ.); Проявляються тенденції суттєвого спрощення народногосподарської структури, зменшення питомої ваги наукомістких виробництв (з газ.).
Якісна ознака ‘ наукомісткий’ виявляється у реаліях економіки, виробництва за величиною витрат на розвиток науки в розрахунку на одиницю виробленої продукції або за співвідношенням кількості зайнятих науковою діяльністю і загальної кількості у виробництві регіону
Отже, слово наукомісткий відрізняється значенням від лексеми наукоємний, має відповідні реалії у сучасній суспільній практиці та цілком заслуговує на внесення до реєстрів сучасних словників.
Світлана Бибик

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space