НЕОБХІДНО — ТРЕБА — ПОТРІБНО

Ці слова вживаються, коли треба передати різний ступінь обов’язковості виконання якоїсь дії. У розмовній мові для посилення обов’язковості, примусовості використовують такі вислови: треба, дуже треба, просто-таки необхідно. В офіційно-діловому стилі послуговуються прислівниками варто, треба (потрібно), необхідно. Пор. вислови, побудовані за зростанням значення обов’язковості дії: варто використати всі можливості; треба (потрібно) використати всі можливості; необхідно використати всі можливості.
Часом у ділових паперах надають перевагу тільки слову слід, але варто пам’ятати, що воно має цілу низку синонімів: треба, потрібно, необхідно, варто.
Однакові за значенням слова треба і потрібно розрізняються сполучуваністю: треба має тенденцію поєднуватися з дієсловами в неозначеній формі (треба збирати, треба писати, треба зосередитися), а потрібно — з іменниками чи словами, що їх заміняють (потрібно бажання, потрібно коштів, потрібно світла). Пор.: Головне, треба було визначити: скільки питної води дають надра (з газ.); Напівдикі степові коні не одразу скорилися людині, і потрібно було чимало фізичної сили, щоб їх упіймати, загнуздати й осідлати (З. Тулуб).

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space