ВАСИЛЬ ВИННИЦЬКИЙ

АКЦЕНТУАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СЛОВА: НОВИЙ — НÓВИЙ

В українській мові здавна з подвійною акцентуацією вживається прикметник новúй, який у пам’ятках і поезії ХVІ-ХVІІІ ст. частіше засвідчений із наголошеним коренем. Правда, у давніших пам’ятках він має здебільшого флексійне наголошування, а в пізніших — накореневе: новы′ й, новóго, новóю, новóє, новы′
ми і нóвый, нóва, нóвоє, нóвого, нóвых. Коренева акцентуація в цьому слові є вторинною. У працях ХІХ ст. прикметник новúй зафіксовано з флексійним наголосом: новúй, однак у тогочасній поетичній практиці він відзначений із варіантним наголошуванням, але перевагу має флексійний наголос: новúй і рідше нóвий (І. Котляревський, М. Шашкевич, Т. Шевченко, П. Куліш, С. Руданський, Ю. Федькович, М. Старицький, І. Манжура, І. Франко, Леся Українка), новúй (М. Костомаров, Л. Глібов, Б. Грінченко, Я. Щоголев, П. Грабовський, О. Маковей, А. Кримський, Вол. Самійленко). Пор.: Та новúм жаданням квітка загорілась (І. Манжура); Сповита нóвою красою, Стомлена нивонька моя (І. Манжура); Ти підеш панувать в новý країну слави І на землі збудуєш рай новúй (Леся Українка); А коли війна скінчиться Того діла й того слова, То скінчиться давня казка, А настане правда нóва (Леся Українка); Може б, хто послухав казки? Ось послухайте панове! Тільки вибачте ласкаво, Що неЗдебільшоговсе в ній будефлексійнимнóве ( ЛесяєУкраїнкаакцентування).
прикметника новий у поетичному вжитку Т. Шевченка: Запалили у сусіда Новý добру хату. В деяких місцях для збереження версифікаційного малюнка фрази поет уживав наголос на корені: Не цвіти ж, мій цвіте нóвий, Нерозвитий цвіте. З акцентованим коренем засвідчено названий прикметник і тоді, коли строфа будується на жіночих римах, а лексема нóвий римується із слóво, знóву, чóвен: І мене в сім’ї великій, В сім’ї вольній, нóвій, Не забудьте пом’янути Незлим тихим словом (не можна пояснювати, що кореневий наголос нóвій надає фразі урочистості, як це іноді вважають); Твоє море Слав’янськеє, нóве! Затого вже буде повне, І попливе човен ( наголос у тексті). Іноді такий наголос при жіночих римах підсилюється ще й внутрішньою римою: Не ветхеє, не древлє слово Розтленноє, а слово нóве Меж людьми криком пронесе.
Л. Булаховський відзначав коливання наголосу новúй і нóвий. З подвійним наголошуванням ця лексема функціонує у південно-східних і поліських говорах. Сучасні лексикографічні праці реєструють прикметник новúй із флексійною акцентуацією, а в поетичній практиці ХХ ст. досить широко виступає варіантний наголос, але перевагу має наголошене закінчення: новúй і рідко нóвий ( П. Тичина, М. Рильський, В. Сосюра, Б. Лепкий, Михайло Драй-Хмара, Микола Вороний, П. Усенко, П. Воронько, Д. Павличко, В. Симоненко, Олекса Стефанович, Михайло Орест, І. Драч), новúй і рідше нóвий (М. Зеров, М. Хвильовий, М. Бажан, А. Малишко, І. Муратов, М. Нагнибіда, С. Олійник, В. Бичко), новúй (Б.-І. Антонич, Олександр Олесь, Є. Маланюк, В. Свідзинський, О. Ольжич, М. Руденко, В. Мисик, Н. Забіла, Л. Дмитерко, Б. Олійник, Р. Братунь, Р. Лубківський, В. Підпалий та ін.): Та він хоч мучений жагою, Солодкі звуки слів чужих Душею мовить молодою У бурі почуттів новúх (В. Сосюра); Свище заметь над полем німим, Засинають високі смереки. З Новúм роком! Із щастям новúм! Любі друзі, близькі і далекі (А. Малишко); Як ми ішли із думою новóю, Новúх часів новí каменярі (А. Малишко); Та про рану не пиши, — Спосіб це не нóвий, — Хай їм легше на душі: — Жив, мовляв, здоровий (А. Малишко, наголос у тексті); Та літ новúх розгорнуто сувій У променисті вересневі далі. І час новúй вбачається мені (Р. Лубківський).
Отже, флексійна акцентуація прикметника новúй є давньою, але з подвійним наголосом в українській мові він уживається ще з кінця ХVІ-поч. ХVІІ ст. Таке наголошування показове для поетичної практики ХІХ-ХХ ст. Проте з погляду сучасної норми літературним слід визнати флексійне акцентування новúй, а кореневий наголос ( нóвий) варто кваліфікувати як поетичний, що має відповідне стилістичне навантаження.

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space