ОБІЦЯНКА — ОБІТНИЦЯ

В одній із телепередач на Київському регіональному каналі довелося почути: «Будівельники виконали свою обітницю і новий будинок здали вчасно». Різонуло вухо недоречно вжите у цьому реченні слово обітниця. Очевидно, автори інформаційного повідомлення не відчули різниці між значеннями українських слів обітниця та обіцянка. А вона настільки суттєва, що визначає межі їх стилістичного вживання.
Навіть на перший погляд неважко визначити, що обидва іменники пов’язані з дієсловом обіцяти. СУМ фіксує такі його значення: ‘1. Зобов’язуватися зробити щось, діяти певним чином. // Запевняти кого-небудь, що він одержить, матиме щось. 2. Подавати надії на що- небудь; провіщати що-небудь’. Відповідно обіцянка — це ‘ добровільно дане зобов’язання зробити що-небудь’. Із таким значенням слово є стилістично нейтральним і побутує як в усній, так і в писемній мові.
Коли ж ідеться про урочисту обіцянку, зобов’язання, клятву, вживаємо експресивно наснаженіше слово обітниця.
Обітниця має вужче лексичне значення і яскраве стилістичне забарвлення урочистості, піднесеності. У силу цього воно може вживатися лише у відповідних контекстах і має значно обмеженіше коло лексичної сполучуваності. Нормативними є, скажімо, вислови обітниця мовчання; обітниця безшлюбності, обітниця прощі, тоді як слово обіцянка у них було б недоречне.
Ще виразнішу стилістичну маркованість слова обітниця послідовно простежуємо у текстах релігійного та дидактичного спрямування: «Тоді й укорінився намір висвятитися у ченці: дати обітницю безшлюб’я» (з газ.); «Звільнення від низьких проявів досягається покаянням, сповіддю й підтриманням високих установок, які забезпечуються прийняттям обітниць» (з журн.).
Цей яскравий стилістичний колорит використовують і майстри українського художнього слова.
Отже, вагаючись, яке ж із двох слів — обіцянка чи обітниця — краще вибрати, зважмо, який стилістичний відтінок буде доречним — нейтральний чи урочисто забарвлений.
Галина Сюта

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space