ОБРАХОВУВАТИ — ОБЧИСЛЮВАТИ — ЛІЧИТИ — ПІДРАХОВУВАТИ

Основне значення цих синонімів зводиться до визначення кількості, обсягу, вартості й т. ін. чого-небудь. Воно усталилося і в мовній практиці слововживання: «… гарячі уми й живі уяви різних приятелів і приятельок з математичною докладністю обрахували маєток обох братів» (І. Франко); «Марта йшла засніженими вулицями, щурячись від морозу в демісезоні з пристібнутим хутровим коміром, і швидко лічила в голові: половина лютого, березень, половина квітня — разом два місяці, а там весна, весна» (В. Підмогильний); «Огляньмось назад. Оцінімо пройдений шлях. Відзначимо перемоги, але ще пильніше підрахуємо поразки і збитки» (О. Бердник).
Слово обчислювати більш характерне для наукового і публіцистичного стилів: «Щоб швидко обчислювати потрібні дані, використовують електронні обчислювальні машини» (з журн.). Не фіксує його Словник Б. Грінченка, проте поодинокі фіксації з кінця XIX ст. все ж є: «Професор орієнтувався у списку своїх учеників [ учнів] та обчислював, кого кілько разів питав» (О. Маковей).
Отже, коли йдеться про встановлення кількості чого-небудь, то всі ці слова є рівнозначними: обраховувати збитки, обчислювати збитки, облічувати збитки, підраховувати збитки, обраховувати кількість населення, обчислювати кількість населення, облічувати кількість населення, підраховувати кількість населення, обраховувати прибуток, облічувати прибуток, підраховувати прибуток. Проте у них різні сфери вживання. Більш нейтральний характер мають синоніми обраховувати, обчислювати, підраховувати, і тому ними послуговуються науковий і офіційно-діловий стилі, де позначають діяльність — певні підрахунки, розрахунки, зокрема, точний бухгалтерський облік. Вони певною мірою є математичними термінами. Слова обраховувати, обчислювати вносять у зміст речення значення великого обсягу дії: «Бухгалтерії необхідно обрахувати можливі збитки нерентабельного заводу» (з газ.).
Більш прозоре і нейтральне значення у дієслова підрахувати: «Усі банки зобов’язані підрахувати прибуток за рік і подати дані в податкову інспекцію» (з журн.). Похідні дієслова від лічити притаманніші художньому стилеві й часто входять в образні вислови. Пор.: «Лічу в неволі дні і ночі, і лік забуваю» (Т. Шевченко); «Пройшли літа, минулися — я їх не лічила» (П. Чубинський); «Один перелічує шибки на вікні, а друга лічить піщинки на долівці» (Г. Квітка-Основ’яненко). Дієслово лічити бере участь у творенні багатьох фразеологізмів: «Копійка любить, щоб її лічили», «Курчат восени лічать».
Поширеність висловів із такими дієсловами інколи визначається не словниками, як ми звикли, а мовною практикою, лексичною сполучуваністю у різних стилях мови. Так, сьогодення показує, що у свідомості пересічного мовця математичний термін обраховувати (визначати кількість чого-небудь) має інше значення, а саме: ‘неправильно підраховувати, недодаючи чого-небудь комусь, як правило, грошей’: «На новорічному бенкеті у ресторані «Гайок» молодий офіціант Г. Швидкий сам-один обрахував двох докторів і трьох кандидатів математичних наук» (А. Крижанівський); «Скільки разів нас обраховують у магазині і на ринку? Мабуть, без цього не минає день. Та ми вже й не звертаємо уваги, бо де ж її стільки візьмеш?» (з газ.). Основне ж його значення відходить на другий план і трапляється рідко. Кожне слово із синонімічного ряду має своє місце у словнику і свою сполучуваність у тексті.
Тетяна Коць

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space