ЛИСТЯ ОБСИПАЄТЬСЯ ЧИ ЛИСТЯ ОСИПАЄТЬСЯ?

Правомірні в сучасній літературній мові обидва вислови з паралельними дієслівними формами, що виступають як фонетично-морфологічні варіанти. Порівнюючи пари дієслів із префіксами об- і о- типу обгорнути — огорнути, обвівати — овівати, обхоплювати — охоплювати, обсмикувати — осмикувати, обпадати — опадати, обпікати — опікати, обкрадати — окрадати, обсипати — осипати, обминати — оминати і под. бачимо, що вони збігаються в своїх основних значеннях, напр.: «Запах свіжого сіна і достиглих малин, що звисали скрізь із стрімких берегів понад водою, так і обвівав мене» (Франко); «З сходу дихнув вітрець і овіяв Остапа» (Коцюбинський); «Білий цвіт вишні обсипає хату пелюстками і росою» (Стельмах); «Сумує тернина і, немов слізьми, осипає засмучену пару своїм білим цвітом» (Васильченко).
Можливість вибору будь-якого з двох префіксів у наведених дієсловах можна пояснити значенням цих дієслів: вони означають дію, що поширюється на об’єкт, але не обов’язково охоплює його з усіх боків ( коли ж підкреслюється, що дія охоплює предмет з усіх боків, уживаються дієслова з префіксом об-). Характерно, що в поєднанні з іменниками — назвами абстрактних понять усталюються дієслова на о-. Пор.: темрява огортає будинок; колектив охопило піднесення але обгорнути книжку, обхопити дерево.
Щодо дієслів обсипатися і осипатися, то вони вживаються як рівнозначні в таких контекстах: «Тоді вже обсипались каштани. В садах шаруділа жовтогаряча заметіль осені» (Кучер); «Листя з кущів вже зовсім обсипалось внизу, тільки держалося на вершечках» (Нечуй-Левицький); «Випав удушливий день саме серед гарячої пори жнив… Пшениця осипалася: люди не вспівали вхопити» (Панас Мирний); «День осипається, мов колос, темнішає гаїв блакить» (Сосюра).
Набуваючи термінологічного значення, в спеціальних текстах усталюється дієслово з префіксом о-, напр. «Цей сорт ( пшениці) ранньостиглий і посухостійкий, не вилягає і не осипається» («Хлібороб України»). Закріпленню термінологічного значення саме за дієсловом осипатися сприяє також той факт, що слово з префіксом об- (обсипатися) — багатозначне; зокрема, воно означає « обсипати себе або кого-небудь чим-небудь». Пор.: «Жменя піску полетіла на Карпа… — Не лізь! не обсипайся! — лютував Карпо» (Панас Мирний). У цьому значенні дієслово осипатися не вживається.
У деяких контекстах можна відзначити додаткові стилістичні відтінки дієслів із префіксом о- (овівати, опирати, оминати), які, внаслідок більшої загальності, абстрактності, а отже, й багатозначності, частіше трапляються в художньому стилі, тоді як конкретне значення слів з префіксом об- більш властиве нехудожнім стилям.
Очевидно, на вибір дієслів із префіксом о- в художньому стилі впливає і принцип милозвучності: мова прагне до уникнення збігу приголосних звуків, тобто легше вимовляються слова з префіксом о- перед приголосними г, к, х, в, м, п, с, ніж слова з префіксом об- перед цими самими приголосними. Характерно, що коли корінь дієслова починається сонорним звуком р або л, уживається тільки префікс об-, пор.: обрізати,обліпити. Фонетичні закономірності так само, як і лексично-семантичні, приводять до виникнення дієслівних варіантів із префіксами об- і о-.

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space