ОБСЛУГОВУВАННЯ — СЕРВІС

Обслуговування та сервіс — синонімічні назви ‘ виконання робіт, пов’язаних із задоволенням чиїх-небудь потреб, запитів’ (Словник синонімів). Так називають також сукупність організацій, метою та обов’язком яких є задоволення побутових потреб, забезпечення побутового комфорту населення. Яке ж із цих слів відповідає чинним нормам сучасної української літературної мови?
Із словом обслуговування у нашій мові усталилися певні словосполучення, як-от: сфера обслуговування, система обслуговування, заклад громадського обслуговування. Звичною є сполучуваність його з прикметниками побутове, масове, громадське, технічне, інтелектуальне, гарантійне, післягарантійне, якісне тощо, яку добре ілюструють сучасний публіцистичний, офіційно-діловий та художній стилі.
Сервіс, за Словником іншомовних слів(К., 2000), — це ‘ надання послуг для задоволення побутових потреб населення, а також спеціальна служба, що надає такі послуги’. Ця назва прижилася як в усній мові, так і в писемних стилях.
Цікаво, що при майже однаковій лексичній сполучуваності ( пор. сфера сервісу /обслуговування, технічний сервіс / технічне обслуговування, якісний сервіс / якісне обслуговування і т. ін.) тільки сервіс уживається як частина складних термінологічних назв (сервіс-карта, сервіс-центр, сервіс-період).
Отже, у сучасній мовній практиці слова обслуговування та сервіс усталились як лексичні синоніми.
Галина Сюта

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space