Н. П. РОМАНЮК

ОДНОКАШНИК ЧИ ОДНОКЛАСНИК?

У сучасній українській мові вживають паралельні форми однокласник і однокашник, які є лексичними синонімами. В контексті вони можуть взаємозамінюватися, напр.: «Вулицею йшов Сергій Демиденко, Андріїв однокласник» (О. Донченко); «Він [ Сергійко] проявляв нетерпіння і тривогу, коли чув манливий… свист своїх однокашників, які сиділи де-небудь під тином… і викликали свого атамана» (Г. Тютюнник).
Слово однокласник відносимо до загальновживаних літературних слів, лексичне значення якого вказує на того, «хто навчається або навчався в одному класі з ким-небудь» (СУМ): «Вона безпорадно глянула на клас, на ряди голів над партами і побачила настороженість і подив на обличчях своїх однокласників» (О. Донченко).
Лексема однокашник у своїй семантиці має розмовний відтінок і часто вживається в художній мові для надання тексту відповідного стилістичного забарвлення: «Євген Гребінка скликає друзів, зокрема ліцейських однокашників на трапезу» (Д. Косарик); «Мені справді хотілося побачитися з бойовим лейтенантом Степаном Котовим. Це не просто фронтовий товариш, «однокашник» (І. Ле). Варто зауважити, що вперше слово однокашник зустрічається в « Словаре церковнославянского и русскаго языка» (1867, т. III) зі значенням «живущий с другими в товариществе», тобто воно означало людей, які тривалий час перебували в тісних зв’язках, скажімо, разом навчалися, виховувалися, служили в армії, іншими словами, їли одну кашу. У наш час слово повністю зберегло ці відтінки й активно функціонує в художній літературі: «Солдати із заздрістю дивилися на свого однокашника, заглядалися на Верону, бо мало кому з них таланило на такі відвідини» (М. Томчаній); «Хтось із однокашників приніс новину: в школі імені Івана Франка почали видавати учнівський літературний журнал» (Ю. Мартич).
У процесі мовлення слова змінюють свій семантичний зміст. В одних він звужується, і тоді слово втрачає одне із своїх лексичних значень або якийсь відтінок, в інших, навпаки, на основі переносного вживання може з’явитися новий відтінок або нове значення. Так, слово однокашник в сучасній українській мові виступає не тільки в прямому значенні: «товариш по навчанню, військовій службі та ін.» (СУМ), тобто у тому, в якому воно ввійшло в нашу мову, а й вживається на позначення людей різних національностей, що проживають в одній країні: «Мов землі самої скиба, Хліб наш в шані і в красі. Ми навкіл святого хліба Однокашники усі. Росіяни, Молдавани… Кожен спільну ниву жне. Ми з одних ростем підвалин, В небо прагнемо одне» (В. Бичко).
Семантичний зміст слова однокласник поки що залишився незмінним, і воно продовжує активно функціонувати в усіх стилях сучасної української літературної мови. Не існує межі, яка б окреслювала, вичерпувала семантичні можливості слова, тому що мова розвивається, а отже, збагачується її лексичний склад. Будь-яке слово, потрапивши в певні контекстуальні умови, може повернутися до нас новими, несподіваними гранями. Широким полем для таких змін є мова художньої літератури.

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space