ОКРЕМИЙ — ЧАСТКОВИЙ

Наявність спільного елемента у значенні цих двох слів інколи призводить до їх неправильного вживання. Кожне з них позначає частину від цілого, але з різними і досить вагомими уточненнями. Окремий — це той, що не є частиною чого-небудь цілого, а почасти навіть відділений, ізольований від інших. Наприклад: окрема держава, окремий номер у готелі, окрема споруда, окремий промисел, окреме село, окремий вид рослин, окрема людина, окрема кімната. Цим словом у діловій мові часто позначається спеціальне призначення чогось: окремий фонд, окремий рахунок, окрема галузь промисловості тощо. Окремий вживається у словосполученнях, де йдеться про щось із ряду однорідних предметів і явищ: окрема фраза, окремий епізод, окреме слово. Усі з перелічених словосполучень передають значення самостійності, відділеності й протиставленості чомусь єдиному, спільному, що засвідчує практика вживання слова у різних стилях мови: «… це не була камера, це була кімната окремого призначення, з підлогою, вимощеною кам’яним паркетом, сірими ромбиками, зовсім порожня, лише з двома кранами в стіні…» (І. Багряний); «Важливо знати: японські фірми постачають за кордон не лише готові автомобілі, а й у так званому режимі « сі кей ді», тобто окремими частинами та агрегатами, які складаються на спільних підприємствах» (з журн.).
Частковий — це, насамперед, той, що стосується частини кого- або чого-небудь, поширюється тільки на певну частину людей, предметів, процесів і т. ін. і протиставляється, як правило, загальному, повному: частковий переклад, часткова автоматизація, часткові реформи, часткові завдання, часткові правила етикету, часткове затемнення Місяця, часткове гальмування кори головного мозку, часткові відновлення ( реставрація) пам’яток культури, часткове відродження звичаїв, часткове зло, часткова відповідь на запитання, часткові навчальні методики. Такі словосполучення мають давню традицію вживання у різних сферах функціонування української мови: «Можна ще думать, що первні [ початки] втрачають чутливість часткову, щоб на загальну її відмінить. Але ж як недоцільно Дати властивості певні і зразу ж назад завернути!» (М. Зеров); «Свого часу І. П. Павлов визначив гіпноз як своєрідний « сон», як « порціальне» (часткове) гальмування кори головного мозку» (з журн.). Шукаймо в слові глибину його значення.
Тетяна Коць

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space