ОПЕРАТИВНИЙ — ПОТОЧНИЙ

Ці часто вживані прикметники мають різне значення, а тому й відмінну лексичну сполучуваність.
Оперативний — це той, що ‘ пов’язаний із безпосереднім і швидким практичним виконанням яких-небудь завдань’: оперативне планування, оперативний облік, оперативний контроль, оперативне зведення, оперативне завдання, оперативні звіти, оперативна інформація, оперативний розгляд, оперативне вивчення, оперативне висвітлення, оперативна довідка, оперативне поширення, оперативна нарада. Наприклад: У зв’язку з переорганізацією підприємства здійснено оперативний облік його обслуговуючої сфери ( з газ.); У процесі оперативної наради був розроблений детальний план охорони села ( з журн.).
Оперативним називають і того, хто здатний правильно і швидко виконувати ті чи інші практичні завдання, пор.: оперативне керівництво, оперативний організатор, оперативний апарат, оперативна група, оперативний персонал, оперативний відділ. Наприклад: Центральну диспетчерську Київської станції швидкої і невідкладної допомоги називають ще оперативним відділом ( з журн.). Подібні словосполучення викликають в уяві кожного з нас розуміння швидкого виконання певної дії. Таке значення слова оперативний бере свій початок ще з латинської мови, де o рerativus — це діяльний.
Останнім часом поширюється вислів оперативна цінність періодики, що означає швидке поширення найсвіжішої інформації та її доступність для кожного: Сучасне життя неможливе без читання періодики. Більшість матеріалів, опублікованих у періодичних виданнях, має оперативну цінність ( з газ.).
Слово поточний у будь-який вислів вносить значення ‘ повсякденний, той, що відбувається, здійснюється або наявний щодня’, пор.: поточні затрати, поточні потреби, поточні події, поточні методи, поточна політика, поточні питання, поточні показники, поточні прибутки, поточний інструктаж, поточні папери, поточне законодавство, поточна робота. Такі вислови мають певну часову традицію: Вже вчора ввечері, повернувшись із лабораторії, професор Славенко не міг продуктивно працювати. На вечір, з 9 до 12 години, йому лишалась, за розкладом, дрібна поточна робота — проглядати журнал і листуватись ( В. Підмогильний).
У сполученні із словами план, планування прикметник поточний має значення ‘ на найближчий час’: На підприємстві постійно здійснюється поточне планування річного періоду ( з газ.). У офіційно-діловій сфері часто вживається словосполучення поточний рахунок — тобто рахунок у банку, з якого вкладник може отримувати гроші, якщо є потреба, і поповнювати додатковими внесками.
Коли ж ми говоримо поточний ремонт, то маємо на увазі насамперед усунення дрібних несправностей з метою запобігти руйнуванню, поломкам. У таких випадках поточний протиставляється за значенням словам незапланований, вимушений тощо.
Тетяна Коць

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space