М. В. БУДЬКО

ДО ОБІДУ, ПЕРЕД ОБІДОМ…

Якщо ми розмовляли в першій половині дня, задовго до обіду, то слід говорити Наша розмова відбулася до обіду, тому що прийменник до вказує лише на передування дії, процесу, події якому-небудь часовому орієнтиру. Коли ж ми говорили напередодні обіду, незадовго до обіду, тоді треба сказати Наша розмова відбулася перед обідом, тому що прийменник перед наголошує саме на безпосередньому передуванні дії, процесу, події певному часовому орієнтиру.
Речення Наша розмова відбулася під час обіду і Наша розмова відбулася за обідом виражають спільне значення — вказують на одночасність дії з часовим орієнтиром, проте взаємозаміняти одне одного в усіх випадках не можуть, тому що прийменник під час є основним засобом вираження значення одночасності, поєднується з широким колом іменників ( пор.: під час виборів, під час змагань, під час канікул, під час сесії, під час демонстрації, під час зустрічі і т. п.) і вживається переважно в книжних стилях сучасної української мови, тоді як прийменник за виражає це значення з кількома іменниками, зокрема тими, що позначають час приймання їжі ( пор.: за сніданком, за обідом, за вечерею, за кавою), і використовується в уснорозмовному мовленні. Отже, в книжному вжитку потрібно говорити Наша розмова відбулася під час обіду, в уснорозмовному — Наша розмова відбулася за обідом.
Речення Наша розмова відбулася після обіду і Наша розмова відбулася по обіді передають те саме значення: вказують на часову наступність дії щодо відповідного орієнтира. Між собою розрізняються, як і речення з прийменниками під час та за, тобто умовами стилістичного використання. Речення Наша розмова відбулася після обіду використовується передусім у книжному вжитку, тому що прийменник після, утворившись з відповідного прислівника, зберігає і його значення, виразно вказуючи на часову наступність, через що сполучається з широким колом іменників. Друге речення — Наша розмова відбулася по обіді — вживається здебільшого в розмовному мовленні, тому що в сучасній українській літературній мові прийменник по значення часової наступності передає з небагатьма іменниками ( пор.: по революції, по війні, по вечері і т. п.).

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space