ПЕРЕДБАЧЛИВИЙ — ПЕРЕДБАЧУВАНИЙ

Схожість звукової форми цих слів іноді спричиняється до того, що їх вважають значеннєво тотожними, взаємозамінними у тексті. Однак це не так. Хоч слова передбачливий та передбачуваний і мають спільну сему ‘ прогнозування, передбачення, прозірливість’, проте лексичне значення у них різне.
Передбачливий ми кажемо про того, ‘який має здатність передбачати що-небудь’ (СУМ). Тобто позначувана цим словом властивість стосується перш за все людини, а сам прикметник сполучається головним чином із назвами осіб: за статтю (передбачливий чоловік, передбачлива жінка); за родинними зв’язками (передбачливий батько, передбачлива мати); за професіями та посадами (передбачливий лікар, передбачливий директор) тощо.
В українській мові маємо також утворені від цього прикметника абстрактний іменник передбачливість та прислівник передбачливо.
Друге слово цієї паронімічної пари — передбачуваний — має значення ‘ той, якого на основі вивчення фактів, об’єктивних даних можна спрогнозувати, заздалегідь зробити висновки про напрямки його розвитку, реалізації тощо’. Такими можуть бути: погода, результати, наслідки, перебіг, динаміка, ріст, спад, реформи, процес, розвиток, напрямок та ін. Саме таку сполучуваність цього слова встановлюємо за матеріалами картотеки Інституту української мови НАН України, напр.: «Привернути увагу покупця, споживача можна також називанням передбачуваного результату дії» (з журн.).
Галина Сюта

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space