ПЕРЕМОВИНИ — ПЕРЕГОВОРИ

У сучасній українській мові префікс пере- є продуктивним афіксом при творенні різних частин мови: передрук, переконаний, переглядати. За його допомогою переважно утворюються слова зі значенням таких дій: ‘переміщувати’ (переносити, пересувати, перегортати, переводити), ‘здобувати успіх’ (перемагати, переконувати), ‘повторювати дію’ (переобирати, переробляти, перевидавати, переекзаменовувати), ‘робити щось надміру’ (переобтяжувати, перенапружуватися). Незважаючи на таку словотвірну активність, префікс пере- можна вважати таким, що втратив деякі свої позиції на словотворчому полі. Так, зокрема, Словник Б. Грінченка фіксує слова перенаджувати (тепер ми говоримо принаджувати, зманювати), перенівечити (‘ понівечити’), перепалювати (‘спалювати’), перепанувати (‘ завершити період панування’), перемолитися (‘ закінчити молитися’), перепарувати ( зараз ‘ відпарувати’), перепиняти (‘ зупиняти’) тощо.
Слова перемова та перемовляти також існували на початку ХХ ст.. Слово перемова було синонімом до переманювання (Ой ти, галочко, перемов очко, перемовила сокола із темного лугу в вишнев сад). Відповідно дієслово перемовити мало таке саме значення — ‘переманювати’. Зауважимо, що у Словнику Б. Грінченка таке значення є першим, тобто основним. У словнику зафіксовано також: ‘говорити, перекинутися словами’ (Коли б хоть з чоловіком словечко перемовити) та ‘ переказувати; передражнювати’ (Там люде норовисті: що скажеш, то й перемовлять, а що зробиш, то й перероблять).
Як бачимо, історично слова, похідним від яких стало перемовини, мали переважно негативну конотацію — ‘ переманювання, пуста розмова, переказування, передражнювання’. Слово перемовини на сьогодні є нейтральним, позбавленим експресивного відтінку. Проте стилістично воно обмежується публіцистичним та розмовним стилями. Офіційно-ділова мова надає перевагу слову переговори, однак вживання синоніма перемовини не суперечить нормам сучасної ділової мови.
Оксана Ожигова

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space