НАДІЯ СОЛОГУБ

«ПІСНЯ ПІСЕНЬ» ЧИ « ПІСНЯ НАД ПІСНЯМИ»

Як правильно називати відомий біблійний твір, який приписують цареві Соломону, «Пісня пісень» чи « Пісня над піснями»? Обидві назви знаходимо в українських перекладах Святого письма. Наприклад, у перекладі Івана Огієнка маємо « Пісня над піснями». Ще у Словнику української мови за ред. Бориса Грінченка знаходимо підстави для такого вживання. Трактуючи слово над, Б. Грінченко зазначає, що цей прийменник може виступати у значенні прислівника для позначення вищої якості. Наведені такі ілюстрації: Нема в світі над Бога ( з Номиса); принесла грошей над сотню; Тому чоловікові вже над сто літ; Люблю її … над злото, над срібло ( з Головацького); Не знайдеш ріки над Дніпро; Над смерть біди не буде.
Український енциклопедичний словник ( УРЕС) у статті Соломон: «цикл любовно- весільних пісень» («пісня пісень») (УРЕС 3, с. 316). Рос. песня песней, песнь песней. Укр. пісня пісень тепер нагадує рос. Але чи так насправді, що цей вислів росіянізм? Виявляється, що ні. Схожість — це ще не підстава зараховувати вислів до синтетичних кальок з російської мови. Іван Хоменко у передмові до свого перекладу Святого письма зазначає, що подібна конструкція є за походженням гебраїзмом і має значення « найкраща пісня, пісня над піснями». І наводить подібні приклади: Святая святих, цар царів, Бог богів тощо. Можна ще додати марнота марнот ( тобто крайня марнота, надмірна суєта, зблуда, змана, ілюзія (Хоменко). У І. Огієнка: наймарніша марнота. Суєта суєт.
Вживання пісня пісень чи пісня над піснями залежить від дотримання церковнослов’янської традиції ( тоді вживають конструкцію « Пісня пісень») чи народної ( тоді — «Пісні над піснями»).
На відміну від УРЕС, Хоменко та ін. церковні діячі вбачають у повторі алегорію, яка передає любов до Бога або Бога до людей. Поза релігійною сферою вираз Пісня пісень вживають для позначення якогось найвищого досягнення в будь-якій сфері.
СУМ дає при тлумаченні прийменника над таке визначення відповідного значення: для передачі кількісних відношень: 5. із знах., рідко з ор. в. Уживається при позначенні вищої міри, ступеня порівняння, більшої кількості та ін.; уживається при позначенні предметів, осіб, яким надається перевага над ким-, чим-небудь. Над усе — дуже сильно, більш за все.
Але й поза релігійною сферою рядки з « Пісні над піснями» звучать як глибоко зворушливе освідчення в коханні:
Яка ж бо ти прекрасна, моя люба!
Яка ж бо ти прекрасна!
Очі твої — голубки,
За твоїм покривалом,
Твоє волосся, мов козяче стадо,
що сходить з Гілеад-гір.
Зуби твої, мов стрижених овець отара,
що з купелі виходять..
Немов кармазинова стьожка, твої губи.. і т.д.

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space