ШАР — ВЕРСТВА — ПЛАСТ

Коли говоримо про якусь однорідну масу, речовину, що покриває будь-яку поверхню або міститься між чим-небудь, вживаємо іменник шар: шар соломи, шар глини, шар яблук.
Це слово широко вживається в різних галузях науки, техніки, народного господарства.
Словосполучення з ним набули термінологічного значення, наприклад: верхні шари атмосфери, шар фільтрувальний, глибина орного шару, річний шар деревини та багато інших.
Відоме й переносне вживання цього слова як назви певної групи населення: — Я думаю, з якого ви шару населення? — парубок хотів сказати «класу», але передумав, знайшов інший вислів своєї думки (В. Гжицький).
Словосполучення суспільні шари, шари населення порівняно з висловами суспільні верстви, верстви населення вважаються розмовними.
Близьким до слова шар є похідне від нього про́шарок, яке вживають і в прямому (назва тонкого шару чого-небудь, що міститься в чомусь, між чимось), наприклад: теплоізоляційний прошарок. Прошарком може бути група людей, яка входить як складова частина до іншого колективу.
У сучасній літературній мові в значенні «горизонтально розміщена маса чого-небудь» поряд із шар використовується слово верства. Воно виступає і як геологічний термін на позначення осадових гірських порід, форм їх залягання, наприклад: поверхнева верства, водоносна верства та ін.
Ширше, ніж шар, слово верства використовується в переносному значенні як назва суспільного класу, соціальної групи: верстви населення, верстви робітників і студентства.
Слово пласт, хоч і близьке семантично до лексем шар та верства, має певні відтінки.
Його здебільшого вживають на позначення цільної однорідної маси, обмеженої більш-менш паралельними площинами. Найчастіше це слово вживається в термінологічних сполуках стосовно гірництва: залізорудний пласт, соляний пласт.
Іноді доводиться чути помилковий вислів — пласт землі — про землю, яку перевертає плуг під час орання. Звичайно, в цьому разі йдеться про скибу (скиби) землі. На позначення чого-небудь м’якого, пухкого, подрібненого, а також газів, рідини тощо усталилося вживання слова шар. Ним називають також цільну, тверду, плоску масу, так само як пласт, пласти.

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space